h

Stadsdeel moet luisteren naar bewoners Deysselbuurt

21 januari 2014

Stadsdeel moet luisteren naar bewoners Deysselbuurt

De SP wil dat stadsdeel Nieuw-West gaat luisteren naar de bewoners van de Lodewijk van Deysselbuurt en de dichtersbuurt. Die conclusie trekt de SP naar aanleiding van een bewonersbijeenkomst die de SP afgelopen zaterdag organiseerde. SP-lijsttrekker in Nieuw-West André Meijler: "De bewoners geven vaak meldingen door van overlast, vernielingen of illegale onderhuur, maar daar gebeurt weinig mee. Bewoners worden vervolgens geïntimideerd en weggepest. Ze voelen zich in de steek gelaten. Het wordt de hoogste tijd dat het stadsdeel maar ook de woningcorporaties gaan luisteren naar de bewoners en aan de slag gaan om de problemen op te lossen."

20140120 deysselbuurt.jpg

Al eerder bezocht de SP de Van Deysselbuurt en besloot naar aanleiding van de problemen van de bewoners een bijeenkomst te organiseren. Daar kwamen afgelopen zaterdag zo’n twintig mensen op af. Bewoners meldden overlast parkeerproblemen en zwerfvuil maar geven ook aan dat het slecht is gesteld met de veiligheid. Bewoners klagen over inbraken en drugsoverlast, maar er vonden onlangs ook afrekeningen in het criminele circuit plaats.

Eén van de oorzaken van problemen is volgens de buurtbewoners de illegale onderhuur. Illegaal verhuurde huizen wisselen vaak van bewoners en de illegale onderhuur gaat vaak gepaard met drugshandel of illegale prostitutie. Meijler: "Al deze problemen leiden ertoe dat mensen zich steeds minder thuis voelen in hun buurt en dat is een slechte zaak. Als bewoners een klacht of een melding doorgeven moet daar iets mee gedaan worden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in zijn buurt en kan leven in een veilige omgeving." De SP zal de situatie in de dichtersbuurt binnenkort aan de orde stellen in de deelraad.

U bent hier