h

Corporaties gaan onderhoudsklachten Houttuinen onderzoeken

14 februari 2014

Corporaties gaan onderhoudsklachten Houttuinen onderzoeken

Ymere en de Key gaan de onderhoudsklachten van de bewoners van de Nieuwe Houttuinen en het Jacob Oliepad onderzoeken. Bestuurders van de corporaties namen gisteren tijdens een actie van bewoners en de SP een petitie en een eisenpakket in ontvangst. Daarna werden zij rondgeleid door de buurt en bezochten zij enkele van de probleemhuizen.

Bewoners en de SP bieden petities aan

Yuri van den Bogaerde van De Key zei niets te weten van achterstallig onderhoud noch van ongenoegen van bewoners in de buurt. "Hier zal een fout in de communicatie zitten." Met toezeggingen is Van den Bogaerde zuinig. "We gaan inventariseren wat er bij ons bekend is. Dat leggen we naast de klachten die we van de bewoners krijgen en dan gaan we kijken wat we kunnen doen." Hij belooft binnen een maand iets van zich te laten horen.

Regiomanager Ron Onverzaagt van Ymere zegt de problemen in de wijk te kennen. Toch betrekt zijn gezicht wanneer hij de schimmels bij een van de bewoners ziet. "In kader van de renovatie zijn er een jaar geleden toezeggingen gedaan", zegt Onverzaagt uiteindelijk. "We kijken naar de beloftes die toen zijn gedaan en welke daarvan niet zijn nagekomen. Als daarna blijkt dat er ook nog andere klachten zijn, behandelen we ook die." Hij wil geen valse verwachtingen wekken maar zegt toe de klachten serieus te nemen en op korte termijn van zich te laten horen.

Een voorbeeld van het ernstige vochtprobleem

De SP is al een tijdje bezig in de Nieuwe Houttuinen en het Jacob Oliepad. Woningen van De Key zijn in sommige gevallen al decennia niet meer onderhouden. Woningen van Ymere zijn een jaar geleden nog gerestaureerd maar dat is volgens bewoners vaak goedkoop en gemakkelijk gedaan, met slecht hang- en sluitwerk, vocht- en tochtproblemen en schimmel tot gevolg. De bewoners voelen zich afgewimpeld wanneer ze hun klachten melden.

De vooruitzichten lijken rooskleurig. De bewoners zijn georganiseerd en voor het deel van de buurt waar nog geen bewonerscommissie was, is er nu een in oprichting. De corporaties kunnen niet meer om de bewoners heen. De SP en de bewoners gaan uiteraard door met de actie totdat de problemen rondom het onderhoud daadwerkelijk worden aangepakt.

U bent hier