h

SP roept Rochdale op: stop met verplichte koppelverhuur

17 maart 2014

SP roept Rochdale op: stop met verplichte koppelverhuur

Ondanks afspraken tussen gemeente en corporaties, weigert woningcorporatie Rochdale keer op keer om iets te doen aan de verplichte koppelverhuur van sociale huurwoning en parkeerplaats. SP-deelraadslid in Noord en kandidaat voor de gemeenteraad Daniel Peters schreef een open brief aan de directeur van Rochdale.
 

Amsterdam, 17 maart 2014

Geachte heer Grotendorst,

In het voorjaar van 2013 heeft uw corporatie, Rochdale, 53 nieuwe sociale huurwoningen boven het winkelcentrum Banne Centrum in Amsterdam-Noord in de verhuur genomen. Mensen die zo’n woning wilden huren, waren verplicht daarnaast een parkeerplaats in de bijbehorende parkeergarage af te nemen, ook als zij géén auto hadden. De huur voor de woning bedroeg 679 euro, de huur voor de garageplaats 42 euro. Deze mensen wonen dus, als zij geen huurtoeslag ontvangen, in een sociale huurwoning van 721 euro. Uit navraag blijkt dat grofweg 70 procent van de bewoners van dit complex geen auto heeft. Zij betalen dus jaarlijks 480 euro bovenop hun huur voor iets wat zij niet gebruiken. Het is geen box, je kunt er niets opslaan, het zijn slechts strepen op de grond in een parkeergarage.

De SP voert al jaren actie tegen de verplichte koppeling van een parkeerplaats aan een sociale huurwoning, op z’n minst voor huurders zonder auto. Een meerderheid van de gemeenteraad en het college van B&W is het inmiddels met ons eens. In de aanvulling op Bouwen aan de Stad II, de afspraken tussen gemeente en corporaties in Amsterdam, is onlangs vastgelegd dat sociale huurwoningen niet meer aan parkeerplaatsen worden gekoppeld. Ook aan bestaande situaties moet waar mogelijk een einde gemaakt worden.

Maar Rochdale weigert dat bij de woningen boven Banne Centrum. Volgens uw corporatie hebben de huurders daar bij vol bewustzijn getekend voor een huis met een garageplek.  Ze hadden ook niet kunnen tekenen, aldus Rochdale. Maar dan hadden deze mensen ook geen huurwoning gehad. Amsterdammers accepteren vaak sociale huurwoningen met de rug tegen de muur. We hebben in deze stad een wachtlijst van twaalf jaar voor een sociale huurwoning. Onder de huurders van Banne Centrum is iemand met een WAO-uitkering die als laatste in een sloopflat in Nieuwendam-Noord woonde, iemand die persoonlijk failliet is geraakt en een half jaar bij zijn zoon in huis woonde en vooral veel oudere mensen. Hadden die mensen echt de vrije keus een sociale huurwoning in Banne Centrum te weigeren?

Ik doe een beroep namens de SP en de bewoners van Banne Centrum op uw ruimhartigheid. U kent Amsterdam-Noord en zeker de Noorderlingen goed, als oud-directeur van projectbureau Noordwaarts. U bent sociaal bewogen want u heeft ingestemd met het plan van gemeente en corporaties om huurverlagingen door te voeren voor de allerarmste Amsterdammers. Ik vraag u nu: geef uw huurders uit de Banne de mogelijkheid hun ongebruikte parkeerplaats op te geven en die 42 euro per maand te spenderen aan boodschappen, zorgkosten of cadeaus voor hun kleinkinderen.

Vriendelijke groeten,

Daniël Peters,

SP- fractievoorzitter Amsterdam-Noord
Kandidaat-gemeenteraadslid SP

 

U bent hier