h

Help mensen met betalingsproblemen vooruit

29 augustus 2014

Help mensen met betalingsproblemen vooruit

De SP wil dat mensen die hun zorgpremie niet kunnen betalen vooruit worden geholpen in plaats van dat zij beboet worden. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Die boete is bedoeld voor mensen die niet wíllen betalen maar dupeert mensen die niet kúnnen betalen. Dat helpt mensen niet vooruit en verergert de problemen. Er is een alternatief: de boete kan worden omgezet in een betalingsregeling die mensen met betalingsproblemen juist weer op weg naar boven helpt.”

Bij de hulpdienst van de SP komen regelmatig mensen langs die enkele maanden achterlopen met het betalen van de zorgpremie. Zolang de schuld bij hun zorgverzekeraar niet is voldaan, moeten deze mensen een boete betalen. Voor de meesten is dat een groot probleem. Het kan anders: de gemeente Amsterdam heeft nu een proef lopen waarin uitkeringsgerechtigden met betalingsproblemen een regeling krijgen aangeboden. Mensen betalen niet de boete, maar lossen maandelijks 35 euro af. Als zij dat drie jaar volhouden, wordt de rest van de schuld kwijtgescholden.

Wat de SP betreft wordt deze regeling ook toegankelijk voor mensen met betalingsproblemen die een baan hebben of AOW ontvangen. Van der Pligt: “De groep werkende armen is de afgelopen jaren flink gegroeid, en ook onder ouderen zijn veel mensen die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Ik roep het stadsbestuur op te kijken hoe het ook voor deze groep mogelijk kan worden dat zij op een sociale manier worden geholpen met hun betalingsproblemen. Daar worden veel mensen erg mee geholpen en dat voorkomt bovendien problemen op de langere termijn.”

U bent hier