h

Ivens in gesprek met corporaties over betaalbare huur

28 augustus 2014

Ivens in gesprek met corporaties over betaalbare huur

SP-wethouder Laurens Ivens gaat in gesprek met de woningcorporaties over maatregelen om de huren in Amsterdam betaalbaar te houden. Ivens: “De hogere huren leiden in steeds meer gevallen tot problemen. Huishoudens komen niet meer uit aan het einde van de maand of houden geen geld over om normaal mee te kunnen doen in de samenleving. Ik wil die problemen aanpakken.”

Op 1 juli werd de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd. Door het huurbeleid van de regering mag de huur opnieuw sneller stijgen dan de inflatie. Dat betekent dat de huur in de meeste gevallen sneller stijgt dan het inkomen. De huurstijging wordt in veel gevallen niet of slechts voor een deel opgevangen door de huurtoeslag. De SP maakt zich hier grote zorgen over en opende onlangs een meldpunt op amsterdam.sp.nl/huren

Ivens wil met de corporaties enkele maatregelen bespreken om huurders te helpen. Een voorbeeld is dat huren niet meer boven de 700 euro uitstijgen, zodat huurders niet het recht op huurtoeslag verliezen. Een andere maatregel kan zijn dat bij bijvoorbeeld baanverlies de huur omlaag gaat. Corporaties zouden mogelijkheden tot huurverlaging voor de mensen op wie het gaat op een toegankelijke manier kunnen aanbieden. 

Wethouder Ivens hoopt dat de corporaties mee willen werken aan maatregelen om de huur betaalbaar te houden: “Dat zal voor de corporaties misschien niet helemaal van harte gaan, maar als er niets gebeurt hebben ook zij een probleem. Als mensen hun huur niet betalen of uit huis moeten worden gezet, kost dat een stuk meer dan dat als de huur iets omlaag gaat. Het is de taak van ons allemaal om ervoor te zorgen dat onze stad betaalbaar blijft voor rijk én arm.”

Op initiatief van SP-raadslid Flentge wordt de betaalbaarheid van de huur volgende week in de gemeenteraad besproken.

U bent hier