h

Amsterdam gaat gymles verbeteren en uitbreiden

3 november 2014

Amsterdam gaat gymles verbeteren en uitbreiden

De gemeente  gaat de gymlessen in Amsterdam verbeteren en uitbreiden. Dat blijkt uit de reactie van het stadsbestuur op een voorstel van SP, D66 en VVD voor meer uren gymles op basisscholen. Zo krijgen in de toekomst alle groepen op alle basisscholen gymles van een gymleraar. De gemeente gaat onderzoeken hoe elke school  twee uur per week gymles kan geven, en in de verdere toekomst drie uur per week. 

SP-raadslid Erik Flentge: “Dit is goed nieuws. We horen nog te vaak dat scholen de twee uur niet eens halen. Gymmen is belangrijk om kinderen te leren bewegen. Dat is goed voor de motoriek, en het is natuurlijk gezond. Bovendien gaan ook de andere vakken beter als kinderen lichamelijk goed in hun vel zitten. Mooi dus dat het stadsbestuur hiervoor aan de slag wil.”

D66 fractievoorzitter Jan Paternotte: “Basisscholen zijn de ideale plek om kinderen in contact te brengen met verschillende vormen van beweging. Jong geleerd is oud gedaan. Een vakleerkracht kan de juiste kennis overdragen en is ook een inspiratiebron voor leerlingen. Leraren die nu tijd aan gym besteden hebben straks weer ruimte voor hun eigen vak.”

VVD-raadslid Werner Toonk: “Een paar uur per week gymmen op school is erg belangrijk. Het is niet alleen goed voor de gezondheid, maar bevordert ook de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind.  Daarnaast komen leerlingen in aanraking met allerlei sporten.” In het coalitieakkoord zijn door D66, SP en VVD al afspraken gemaakt over het uitbreiden van de gymlessen op scholen. Toonk: “Wij horen graag van het college hoe het ervoor gaat zorgen dat uiterlijk eind 2015 alle basisschoolleerlingen in Amsterdam minimaal twee uur per week gymles krijgen.”

U bent hier