h

Verbeter klachtenafhandeling sociale werkvoorziening

18 november 2014

Verbeter klachtenafhandeling sociale werkvoorziening

De SP roept het stadsbestuur op om de klachtenafhandeling te verbeteren voor mensen in de sociale werkvoorziening. SP-raadslid Maureen van der Pligt: “Klachten belanden op dit moment nog niet op de juiste plek of worden niet goed afgehandeld. Dit moet beter en eenvoudiger. Mensen moeten met een veilig en goed gevoel naar hun werk kunnen.”

De meeste mensen die werken in de sociale werkvoorziening weten niet waar ze met hun klachten over hun werkomstandigheden terecht kunnen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. Hierdoor worden misstanden niet aangekaart. Dat kan schadelijke gevolgen hebben, zoals bij Pantar in 2012. Toen was de sociale werkplaats in het nieuws omdat medewerkers vonden cultuur heerste van intimidatie en onveiligheid.

De SP stelt voor om de gemeentelijke ombudsman ook in te zetten als klachtenpunt voor de sociale werkvoorziening. De gemeentelijke ombudsman is namelijk het aanspreekpunt voor mensen met klachten over gemeentelijke diensten. En de gemeente is verantwoordelijk voor de sociale werkplaats. Van der Pligt: “We moeten ervoor zorgen dat mensen op tijd en op een makkelijke manier problemen kunnen aankaarten. Dat maakt van de sociale werkvoorziening een betere werkplek zodat werknemers meer tot hun recht komen.”

U bent hier