h

Bied ruimte aan bewonersinitiatief Architectenbuurt (update)

11 maart 2015

Bied ruimte aan bewonersinitiatief Architectenbuurt (update)

(oorspronkelijk bericht 12 januari 2015) De SP wil dat het stadsdeel het bewonersinitiatief nabij de Architectenbuurt ondersteunt en zich inzet voor onderdak. Het GVB-huisje waarin de bewonersgroep nu buurtactiviteiten organiseert
dreigt binnenkort ontruimd te worden. Duo-commissielid in stadsdeel Oost Karel van der Weide: ‘In een tijd waarin vele politieke partijen de
mond vol hebben van bewonersparticipatie, initiatieven van onderaf en zelfredzaamheid, kan het stadsdeel hier de daad bij het woord voegen.’

Foto: Karel van de Weide / www.amsterdam.sp.nl/oost

Sinds het voorjaar van 2014 organiseert bewonersgroep ‘de Blije Buren’ allerhande buurtactiviteiten vanuit een leegstaand GVB-huisje aan de J.M. van der Meylaan vlakbij de Architectenbuurt. De SP steunde destijds het bewonersinitiatief.  Zo wordt de ruimte gebruikt als ontmoetingsruimte en verzamelt de organisatie overtollig voedsel uit de buurt en deelt het uit aan buurtbewoners. Het Gemeentelijk vervoersbedrijf (GVB) wil dat de bewonersgroep de ruimte verlaat en eist via een ontruimingsprocedure haar onderkomen terug.

De SP wil dat het stadsdeel onderzoekt of de ‘Blije buren’ niet in het GVB-huisje kunnen blijven of elders onderdak kunnen krijgen. Van der Weide: ‘Er is grote behoefte in de Architectenbuurt aan een dergelijke ontmoetingsruimte.’ De SP zal de komende stadsdeelvergadering vragen stellen aan het stadsdeelbestuur. 

Update 11 maart 2015

Het bewonersinitiatief lijkt gered! Weliswaar besloot de rechter eind februari tot ontruiming, 1 maart verliep echter de opstalvergunning. Hiermee werd de gemeente officieel eigenaar van de grond onder het GVB-huisje. De Gemeente liet de ontruimingsdatum -10 maart- verlopen. In plaats daarvan stelt zij het GVB schadeloos en gedoogt voorlopig de Blije Buren.

De SP is zeer tevreden met deze goede afloop. De noodzaak en populariteit van dit bewonersinitiatief bleek uit het buurtfeest dat de Blije Buren onlangs organiseerden en 250 bezoekers trok. 

Update 27 maart 2015

Op 26 maart werd het GVB-huisje toch leeggehaald door een deurwaarder. Bewoners, gemeente en het GVB konden er onderling niet uitkomen. De SP is teleurgesteld omdat het bewonersinitiatief eerder gered leek. Van de Weide: “Ik hoop dat De Blije Buren elders hun goede werk voort kunnen zetten. Sowieso blijft de SP bewonersinitiatieven in de Architectenbuurt ondersteunen.” 

U bent hier