h

Maak van sportaccommodatie spil van de buurt

25 februari 2015

Maak van sportaccommodatie spil van de buurt

D66, VVD en SP willen dat er een proef komt om sportaccommodaties een spil te maken voor maatschappelijke voorzieningen in de buurt. SP-raadslid Peter Kwint: “Sportkantines en gymzalen kun je buiten de momenten dat er wordt gesport, gebruiken als plek voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, cursussen of dagbesteding. Zo worden die ruimtes beter gebruikt en hebben de buurtbewoners er ook nog wat aan.”

Momenteel zijn veel sportaccommodaties buiten de tijden dat er gesport wordt, niet in gebruik. Tegelijkertijd hebben sportverenigingen vaak een centrale rol in een wijk: jong en oud komen samen om te bewegen en om sociale contacten op te doen. D66, VVD en SP stellen voor om in één of twee stadsdelen proeven te doen om die ruimtes beter te benutten. Bijvoorbeeld scholen, welzijnsinstellingen, zorgorganisaties kunnen onder aanvoering van een verenigingsmanager aan de slag om voorzieningen te organiseren met en voor buurbewoners.

Kwint: “Dit past in onze kijk op de buurt als basis. De SP wil levendige buurten met betrokken mensen. Wij willen de mensen de mogelijkheid geven om samen iets van de wijk te maken, en te zorgen voor levendigheid. Het is heel mooi als beter gebruik van sportaccomodaties dat mede mogelijk kan maken.”

U bent hier