h

Amsterdam investeert in studenten met beperking

24 maart 2015

Amsterdam investeert in studenten met beperking

In tegenstelling tot bijna alle andere gemeentes, bezuinigt Amsterdam niet op de studietoeslag voor studenten met een beperking. Dat blijkt uit een steekproef van Binnenlands Bestuur, een vakblad voor mensen die werken bij de overheid. SP-wethouder Vliegenthart: “Chronisch zieken en gehandicapten hebben al zwaar te lijden onder het rijksbeleid. Ik ben er trots op dat we er in Amsterdam voor kiezen niet te bezuinigen op deze groep.”

Jongeren die ondanks hun handicap nog wel kunnen studeren, hebben in Nederland recht op een extra studietoeslag. De gedachte daarachter is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Met de komst van de Participatiewet zijn gemeentes sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor deze studietoelagen. Gemeenten mogen zelfstandig bepalen hoe zij daar mee omgaan.

Veel gemeentes hebben ervoor gekozen om fors te bezuinigen op de toeslag. Voorheen was de toeslag 25% van het minimumloon, dat is afhankelijk van de leeftijd tussen de 2409 en 4505 euro per jaar. Nu is die in veel gemeentes nog maar een fractie van het oude bedrag. Amsterdam kwam als beste uit de steekproef van Binnenlands Bestuur met een studietoeslag van 4118 euro per jaar.

U bent hier