h

SP in actie voor betaalbaar wonen

17 maart 2015

SP in actie voor betaalbaar wonen

In de snijdende koude wind waren veel mensen op de been om te demonstreren voor betaalbare woningen. De SP was natuurlijk van de partij en liep meetijdens de mars van het Jonas Daniel Meijerplein naar de Dam.

Foto: SP Amsterdam

SP'ers Remine Alberts (raadslid gemeente Amsterdam, lijsttrekker Provinciale Staten Noord-Holland), Ronald van Raak (lid Tweede Kamer) en Frans Jurrema (fractievoorzitter in Noord) dragen middenin de optocht een opvallend spandoek: "wij blijven hier wonen", waarmee ze aandacht vragen voor het belang van betaalbare huurwoningen.

Foto: SP Amsterdam

Wanneer de stoet langs het Maagdenhuis komt klinkt luid gejoel. Maagdenhuisbezetters zwaaien met vlaggen en juichen de demonstranten toe. Andersom applaudisseren de demonstranten voor actievoerende studenten in het Maagdenhuis. Verenigd in de strijd tegen rendementsdenken en het keiharde neoliberale beleid uit Den Haag, dat de lagere en middeninkomens flink te pakken neemt en zowel kwalitatief wonen als vruchtbaar studeren voor vele mensen onbereikbaar maakt.

Op de Dam wordt gepleit voor huurverlaging, goedkope studentenhuisvesting en het beschermen van sociale huurwoningen tegen verkoop. Het H-woord is niet Huur maar Hypotheekrenteaftrek, heeft een FNV-spreker eerder al gemeld: dáár is ruimte voor snoeien en bezuinigen. Voor de huurder is de maat vol en de grens bereikt. Sommige huurders kunnen hun woonlasten niet meer betalen omdat de huren onevenredig zijn gestegen en hun inkomen te veel is gedaald. De demonstratie is bedoeld om deze ontwikkeling een halt toe te roepen.

Foto: SP Amsterdam

Amsterdam leeft omdat de stad van iedereen is. Wat zou Amsterdam zijn zonder diversiteit? Wanneer het centrum ‘een nieuw Wassenaar’ wordt waar alleen welbedeelden en rijken de hoge woonkosten kunnen ophoesten zal Amsterdam zijn smoel en hooggewaardeerde imago verliezen. Zo’n duizend boze huurders en sympathisanten willen dat dit niet gebeurt. SP-wethouder Laurens Ivens is het daarmee eens en belooft zich te blijven inzetten voor een sociaal en waardig huurbeleid.

U bent hier