h

Centrum gaat bewoners meer betrekken bij cultuursubsidies

11 september 2015

Centrum gaat bewoners meer betrekken bij cultuursubsidies

Na een voorstel van de SP gaat stadsdeel Centrum bewoners meer betrekken bij het verdelen van het geld voor cultuur in de buurten. SP-duocommissielid in Centrum Bart Uitdenbogaart: “We vinden het belangrijk dat bewoners mee kunnen praten over wat er in hun buurt gebeurt, en daar ideeën over kunnen aandragen. Het is goed dat het stadsdeel hier niet alleen open voor staat, maar zelfs de buurten in gaat om hier met bewoners over te praten.”

Voorheen was het zo dat mensen en instellingen bij het stadsdeel een aanvraag konden indienen voor een cultuursubsidie. Het stadsdeel beoordeelde de aanvraag en verleende de subsidie. In de toekomst worden de cultuursubsidies besproken bij de buurtgesprekken over de zogenoemde gebiedsplannen. Dat zijn de jaarlijkse plannen die het stadsdeel heeft voor de buurten in het centrum.

De SP hoopt dat door de gesprekken in de buurt bewoners meer betrokken raken bij de verdeling van cultuursubsidies. Uitdenbogaart: “Bij de oude manier van werken zag je vooral dat de bekende instellingen de weg naar de subsidies wisten te vinden. Wij vinden het belangrijk dat ook culturele initiatieven die vanuit de buurt ontstaan kans maken op een gedeelte van het budget. Daarvoor is het belangrijk dat er in een vroeg stadium over initiatieven wordt nagedacht en gesproken. Mooi dat het stadsdeel hiermee aan de slag gaat.”

 

U bent hier