h

Meer huurdersinspraak bij sloop en renovatie

4 december 2015

Meer huurdersinspraak bij sloop en renovatie

Er komt meer inspraak voor huurders als er sloop- of renovatieplannen zijn voor hun huis. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen huurders en corporaties, onder leiding van de gemeente. SP-wethouder Laurens Ivens is blij met het resultaat: “Tot nu toe bleek dat huurders zich vaak niet serieus genomen voelden. Ik hoop dat we dat met deze nieuwe afspraken verbeteren. Want het is heel belangrijk dat je serieus genomen wordt als er ingrijpende plannen zijn voor de plek die jouw thuis is.”

Hoe corporaties met hun huurders omgaan in geval van sloop of renovatie, is vastgelegd in de zogenoemde ‘kaderafspraken’. Tot nu toe konden bewoners wel hun mening geven over sloop- en renovatieplannen, maar corporaties konden die inbreng ook zonder veel problemen naast zich neerleggen. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat er een geschillencommissie wordt ingeschakeld als huurders en corporatie van mening verschillen over de sloop- en renovatieplannen. Daarmee kan bewonersinspraak niet zomaar genegeerd worden.

De nieuwe afspraken worden over twee jaar geëvalueerd. Ivens: “dat vind ik belangrijk. De afspraken zien er op papier mooi uit, maar ze moeten wel werken in de praktijk. We gaan daarom goed kijken hoe corporaties en huurders hiermee om zullen gaan en de afspraken in de toekomst verbeteren als dat nodig blijkt.”

U bent hier