h

Garandeer bereikbaarheid in gebied lijn 24

2 maart 2016

Garandeer bereikbaarheid in gebied lijn 24

De SP wil dat helder in kaart wordt gebracht wat de gevolgen zijn van het opschorten van lijn 24 vanwege werkzaamheden. SP-raadslid Remine Alberts: “Als de rails versleten is, moet je daar wat aan doen. Maar het schrappen van lijn 24 is  wel de meest drastische oplossing. Dat gebeurde ook niet toen het Muntplein open lag. Ik wil daarom weten waarom het nu wel nodig is  en of er goed ingespeeld wordt op de gevolgen voor de buurt. De buurten van Zuid moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer.”

Onlangs werd bekend dat tram 24 voor de periode van enkele maanden tot een jaar niet meer rijdt. De tramsporen op het kruispunt bij het Concertgebouw moeten vernieuwd worden. Volgens het stadsbestuur en het GVB is het volledig buiten dienst stellen van tram 24 de beste oplossing. De SP vraag zich af of dat werkelijk zo is en welke afwegingen het stadsbestuur gemaakt heeft bij dit besluit.

De SP heeft ook vragen gesteld over het voornemen om de verbindingssporen tussen de Van Baerlestraat en de Gabriël Metsustraat weg te halen. Alberts: “Daarmee wordt het toekomstige tramnet minder flexibel, je gooit de deur dicht voor wijzigingen in het lijnennet. Bovendien zijn er in geval van incidenten en stremmingen minder mogelijkheden voor tijdelijke omleiding van tramlijnen. Het is juist belangrijk dat we een flexibel en robuust OV-net houden, dat ook tegen een stootje kan.”

U bent hier