h

Laat leraren weer leren van elkaar (update)

17 februari 2017

Laat leraren weer leren van elkaar (update)

(Oorspronkelijk bericht 13-4-2017) Ervaren, sterke leraren die toe zijn aan een uitdaging zouden heel goed het lerarenteam op scholen met achterblijvende prestaties kunnen versterken. Coalitiepartijen D66, VVD en SP dienen hiertoe een initiatiefvoorstel in.

Foto: yishun junior college

SP-raadslid Erik Flentge: “Extra handen in de klas zorgen ervoor dat kinderen die dat nodig hebben extra aandacht krijgen. Hierdoor kunnen achterstanden worden weggewerkt. Door samen les te geven kan je ook van elkaar leren, maar op een hele prettige manier. Je staat als leraren onder elkaar op gelijke voet, in plaats van een onderwijsdeskundige die de leraar vertelt hoe het moet.”

Het idee komt van de Nationale Denktank en wordt de Lerarenbrigade genoemd. Ervaren en sterke leraren die toe zijn aan een uitdaging gaan twee jaar werken op een zwakkere school. Sommige leraren gaan een eigen klas lesgeven en anderen coachen de bestaande docent door samen les te geven.

Update 16-2-2017
Het voorstel voor de lerarenbrigade is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. SP-raadslid Erik Flentge:  “De lerarenbrigade is mooie extra middel om docenten te ondersteunen. Leerkrachten staan vaak voor flinke uitdagingen door de hoge werkdruk en grote klassen. Onderlinge hulp kan de werkdruk verlichten en de onderwijskwaliteit verbeteren.”

U bent hier