h

Amsterdam voert nieuw erfpachtstelsel in

23 juni 2016

Amsterdam voert nieuw erfpachtstelsel in

De gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met een nieuw erfpachtstelsel voor nieuwbouwwoningen. Met de aankomende erfpachtregels wordt de grondprijs nog maar één keer berekend. Dat betekent dat mensen met een huis op nieuwe grond in de toekomst geen onverwachte prijsstijgingen- of -dalingen meer krijgen. Die prijsschommelingen hadden ervoor gezorgd dat het oude stelsel onhoudbaar was geworden.

Bijna alle Amsterdamse huizen die na 1900 zijn gebouwd, staan op grond van de gemeente. Woningeigenaren betalen huur voor die grond, dat heet erfpacht. In het oude stelsel werd na een bepaalde periode de hoogte van de erfpacht opnieuw berekend. Veel woningeigenaren kregen hierdoor te maken met grote, ondoorzichtige stijgingen in de erfpachtprijs.

Het nieuwe erfpachtstelsel is de uitkomst van een compromis tussen D66, VVD en SP en komt voor uit het coalitieakkoord waarin ook een forse aanpak van de armoede en bescherming van de sociale huur werden vastgelegd. SP-raadslid Tiers Bakker: “Wij vonden die grote schommelingen in de erfpachtprijs  ook ongewenst, maar wij waren er niet op tegen dat eens in de vijftig jaar de grondprijs wordt herberekend. Daar komt nu wel een einde aan als gevolg van dit compromis. Maar het goede van deze nieuwe erfpachtregels is dat erfpacht wel behouden blijft en de gemeente de grond dus niet verkoopt. Bovendien is er een streng pakket aan regels om grondspeculatie tegen te gaan.“

Het stadsbestuur werkt nog aan een voorstel over hoe mensen die al een erfpachtcontract hebben kunnen overstappen naar de nieuwe regels. Bakker: “Dat is goed nieuws voor woningeigenaren want die krijgen in de toekomst een helder systeem met zekerheid. Een extra bruidsschat in de vorm van een fikse korting voor overstappers is volgens ons dus niet nodig.”

U bent hier