h

Maak opvang mishandelde vrouwen toegankelijker

21 juni 2016

Maak opvang mishandelde vrouwen toegankelijker

De SP wil dat het stadsbestuur samen met organisaties als de Blijfgroep, Veilig Thuis en migrantenorganisaties zorgt voor beter toegankelijke opvang na huiselijk geweld.  SP-raadslid Nelly Duijndam: “Helaas zien we in de praktijk dat vrouwen met een niet-westerse achtergrond vaak niet de weg weten te vinden naar een opvang. Het is belangrijk dat álle vrouwen die dat nodig hebben, hulpverlening krijgen.”

Vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben, kunnen zich melden bij Veilig Thuis. Deze instantie werkt samen met onder meer de gemeente, de politie en opvangorganisaties. Als de situatie thuis niet meer veilig is, wordt een vrouw doorverwezen naar de Blijfgroep voor opvang. Duijndam: “In de praktijk blijkt dat deze werkwijze vrouwen met een migrantenachtergrond soms afschrikt. Zij zoeken liever steun bij migrantenorganisaties. Kennelijk voelen ze zich daar beter op hun plek. Wij willen dat alle partijen om de tafel gaan om ervoor te zorgen dat vrouwen zich ook op hun plek voelen bij de reguliere opvang.”

De SP wil ook dat er beter wordt gekeken wordt naar het soort hulp dat geleverd wordt als er sprake is van huiselijk geweld bij vrouwen met een niet-westerse achtergrond. Duijndam: “Het komt voor dat vrouwen weer naar huis worden gestuurd, terwijl het daar niet veilig is. Zo spraken wij een vrouw die door haar echtgenoot achtergelaten was in het land van herkomst, en die weer terug was gekomen in Nederland. Zij kreeg te horen dat ze thuis de scheiding moest afwachten en tegelijkertijd ondersteuning zou krijgen. Dat er in Amsterdam voor deze vrouwen niets is, is zorgelijk. De reguliere hulpverlening moet toegerust zijn voor alle vrouwen.” 

U bent hier