h

Meer persoonlijke aandacht voor werkloze Amsterdammers

2 juni 2016

Meer persoonlijke aandacht voor werkloze Amsterdammers

Het stadsbestuur gaat meer maatwerk toepassen bij de begeleiding van werkloze Amsterdammers. Zo komt er meer persoonlijke aandacht voor mensen die veel moeite hebben bij het vinden van werk. Ook gaat het stadsbestuur  beter kijken naar wat individuen nodig hebben om hun plek te vinden in de maatschappij. SP-wethouder Arjan Vliegenthart: “We gaan meer rekening houden met mogelijkheden en kansen om mensen aan de slag te helpen. Op die manier willen we zoveel mogelijk mensen mee laten doen in de samenleving.”

In het verleden ondersteunde de gemeente vooral mensen die zonder grote problemen weer aan het werk konden komen. Een groot deel van het gemeentebudget werd uitgegeven om deze groep aan werk te helpen. Vliegenthart: “We hebben daarmee mooie resultaten geboekt. We hebben veel meer mensen aan het werk geholpen dan in de voorgaande jaren. Maar het werd nu ook tijd om verder te kijken naar andere groepen werkzoekenden.”

Het stadsbestuur heeft nu samen met allerlei betrokkenen zoals werkgevers, vakbonden en maatschappelijke organisaties het nieuwe ‘koersbesluit re-integratie’ opgesteld. Het nieuwe beleid zal zich richten op alle werkzoekenden. Daarbij is het doel niet alleen om betaald werk te vinden, maar wordt er ook gekeken naar dagbesteding en vrijwilligerswerk. Vliegenthart: “Dit is een trendbreuk met het verleden. Werk is belangrijk, maar mensen kunnen ook op andere manieren een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Als mensen op die manier hun draai kunnen vinden en mee kunnen doen, moeten we ze die kans geven.”

U bent hier