h

SP Amsterdam start onderzoek mbo-stages

16 juni 2016

SP Amsterdam start onderzoek mbo-stages

De SP start een onderzoek naar stageproblemen onder Amsterdamse mbo-studenten. SP-gemeenteraadslid Erik Flentge: "We horen regelmatig klachten van mbo-studenten over de stages en het gebrek aan begeleiding. Dat is voor sommigen zelfs een reden om de opleiding te stoppen. Dat moet te voorkomen zijn. Deze jongeren verdienen de beste kansen. Zij zijn de vakmensen van straks, de verpleegsters, de klassenassistenten, beveiligers, of het technisch personeel. Daarom willen we in kaart brengen of de problemen vaker voorkomen en hoe we de klachten kunnen oplossen."

Er zijn studenten die niet op tijd een stageplek vinden en daardoor een schooljaar nog een keer over moeten doen. Of zij vinden wel een stageplek maar moeten voortijdig de stage beëindigen omdat de begeleiding onvoldoende is. Flentge: "Scholen hebben daar een grote verantwoordelijkheid. Zij worstelen vaak met een gebrek geld en daardoor ook een gebrek aan personeel. De mbo-student is dan het kind van de rekening. Als we beter in kaart hebben wat er aan schort kunnen we er iets aan doen."

Het percentage mbo-studenten dat langer over de studie doet dan nodig, schommelt al jaren rondom de 15%. Flentge: "Stageperikelen zijn niet de enige reden dat studenten vertraging oplopen. Het is wel een belangrijke reden. Het wordt tijd daar extra werk van te maken. Als er andere redenen zijn voor problemen kan dat ook worden gemeld."

Langer over je studie doen heeft vaak financiële consequenties voor de student. Immers, hoe langer een student studeert, hoe meer er geleend wordt om bijvoorbeeld het lesgeld te betalen. De mbo-student moet dat op een dag terugbetalen. Flentge: "Zo kan je als mbo-er met een flinke schuld geconfronteerd worden na je studie. Dat moeten we zoveel mogelijk voorkomen."

Heb je ervaring met stages op het mbo? Vul de enquete in!

U bent hier