h

Woonlastenakkoord voor betaalbare huren

16 juni 2016

Woonlastenakkoord voor betaalbare huren

Het stadsbestuur heeft met de corporaties een woonlastenakkoord gesloten voor betaalbare huren. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur krijgen huurverlaging. SP-wethouder Laurens Ivens: “In deze tijd waarin veel mensen last hebben van stijgende huren en de druk op de woningmarkt groot is, zorgt het stadsbestuur ervoor dat de huren dalen voor de mensen die dat het hardst nodig hebben.”

De komende drie jaar zorgen de corporaties en de gemeente ervoor dat  huurders die meerdere jaren een laag inkomen hebben, een huur krijgen onder de aftoppingsgrens (586 euro per maand voor alleenstaanden, 628 voor gezinnen). Dit geldt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Het stadsbestuur trekt hier de komende drie jaar 3,5 miljoen euro per jaar voor uit. Daarna zorgen de corporaties zelf voor de lagere huren. Als een huur van 586 tot 628 euro nog steeds te hoog is voor een huishouden, gaan de corporaties maatwerk leveren.

Ook komt er ook huurverlaging voor mensen die ineens een flinke inkomensdaling hebben meegemaakt maar van wie de huur al boven de sociale huurgrens is uitgestegen. Dat is nodig zodat deze mensen weer huurtoeslag kunnen aanvragen.

Ivens: “Door verschillende maatregelen vanuit het rijk, zoals de verhuurdersheffing en de huurverhogingen bovenop de inflatie, betalen veel mensen meer huur dan ze eigenlijk kunnen. Daardoor komen mensen in de problemen. Wij willen zulke problemen voorkomen en helpen als mensen al in de problemen zijn gekomen en schulden hebben."

U bent hier