h

Eigen bijdrage in de WMO: vier vragen aan Nelly Duijndam

14 juli 2016

Eigen bijdrage in de WMO: vier vragen aan Nelly Duijndam

Een mooi initiatiefvoorstel voor het verlagen van de eigen bijdrage in de zorg is voorlopig van de baan. Er kan op dit moment geen geld voor worden vrijgemaakt. Het plan kwam van SP, GroenLinks, PvdA en CDA. De verlaging zou de gemeente vijf miljoen euro kosten en moest mensen met een middeninkomen tot 25.027,- euro per jaar een extra steuntje in de rug geven. Wel wordt er een voorstel overgenomen om voor ambulante hulp en dagbesteding voortaan geen eigen bijdrage meer te vragen. SP-raadslid Nelly Duijndam licht toe.

Om welke eigen bijdrage gaat het?
“Mensen die vanwege hun gezondheid extra ondersteuning nodig hebben kunnen bij de gemeente terecht voor hulp via de zogeheten WMO. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, dagbesteding of een scootmobiel. Voor die ondersteuning moeten mensen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Amsterdam heeft een coulante eigenbijdrageregeling, maar toch is voor de lagere middeninkomens de eigen bijdrage een flink bedrag dat er toe kan leiden dat mensen afzien van een voorziening.”

Waarom is er geen geld?
“Door een uitspraak van de rechter worden heel veel wijzigingen in de hulp bij huishouden teruggedraaid. Mensen zouden door Rijksbezuinigingen minder thuiszorg krijgen, maar de gemeente had de uitvoering daarvan niet goed geregeld. Al die kortingen op thuiszorguren worden teruggedraaid. Dat is fijn voor de mensen maar het kost veel extra geld, want er moeten honderden extra thuiszorgmedewerkers worden ingehuurd voor nieuwe keukentafelgesprekken. Gevolg hiervan kan zijn dat cliënten meer hulp nodig hebben de komende jaren. Het is belangrijk om dat nu eerst goed te regelen. Pas als duidelijk is wat daarvan de financiële consequenties zijn wil de SP verder met het voorstel voor het verlagen van de eigen bijdrage voor middeninkomens.”

Waarom gaat het initiatiefvoorstel niet door?
“We stelden voor om het initiatiefvoorstel uit te stellen tot we precies weten hoeveel geld er beschikbaar is. De SP vond het voorstel nog niet rijp voor besluitvorming, zoals dat heet. De oppositiepartijen met wie wij het voorstel hadden ingediend wilden toch nu al stemmen. Wat mij betreft is het voorstel niet afgesteld maar uitgesteld tot het wél een financiële onderbouwing heeft.” 

En nu?
“Eerst moeten we ervoor zorgen dat alle cliënten de huishoudelijke hulp krijgen die zij nodig hebben. Dan gaan we verder met het verlagen van de eigen bijdrage. Want voor de SP geldt nog steeds dat mensen die ziek zijn daarvoor niet in hun portemonnee moeten worden gestraft. Gelukkig wordt een ander voorstel over het afschaffen van de eigen bijdrage voor ambulante zorg en dagbesteding wel overgenomen. Daar ben ik in elk geval al blij mee.

U bent hier