h

Leegstand wordt strafbaar

30 september 2016

Leegstand wordt strafbaar

Het stadsbestuur gaat leegstand van woningen en kantoren strafbaar stellen. Vastgoedeigenaren die niet meewerken aan het weer in gebruik nemen van een leegstaand pand, hangt een boete boven het hoofd. SP-wethouder Laurens Ivens: “Het is maatschappelijk onverantwoord dat er ruimte leegstaat, terwijl talloze mensen geen woning kunnen vinden en op de vrije markt de huizen alsmaar duurder worden. Door leegstand strafbaar te stellen wil ik de woningnood tegengaan.”

Foto: Marcel Oosterwijk / Creative Commons

Vanaf december wil het stadsbestuur een nieuwe leegstandsverordening invoeren. Volgens de nieuwe regels moeten vastgoedeigenaren het melden als hun bezit langer dan zes maanden leegstaat.  Als er geen goede reden is waarom een woning of een kantoor leegstaat, kunnen eigenaren een boete krijgen: 2500 euro voor woningeigenaren en 5000 euro voor professionele verhuurders. In het uiterste geval kan de gemeente zelf een huurder in het pand zetten.

Ivens: “Het kan natuurlijk voorkomen dat een woning of een kantoor even leegstaat, bijvoorbeeld omdat de woning op korte termijn opgeknapt gaat worden of als een erfenis wordt afgehandeld. Maar als eigenaren ruimte leeg laten staan omdat ze verwachten er later meer mee te kunnen verdienen, dan is dat ongewenst en asociaal. Dan komen wij in actie om ervoor te zorgen dat die ruimte weer gebruikt gaat worden en er weer mensen aan een woonruimte worden geholpen.”

Met de nieuwe leegstandsverordening probeert het stadsbestuur het maximaal mogelijke binnen de landelijke regels. Ivens: “ik ben blij dat we deze stap zetten, maar tegelijkertijd blijft het nodig om de landelijke regels te verbeteren zodat wij ook weer meer kunnen. Nu zit al te goede bescherming van vastgoedeigenaren een snelle oplossing voor de leegstand nog wel eens in de weg. Ik hoop dat het Rijk ons daarbij wil helpen want de samenleving heeft niks aan leegstaande woningen en kantoren.”

U bent hier