h

In Memoriam: Jan Sizoo

10 oktober 2016

In Memoriam: Jan Sizoo

Vorige week is Jan Sizoo onverwachts overleden. Jan is jarenlang actief geweest bij de SP. Hij voerde acties op straat, maar stond ook de deelraadsfractie bij met doorwrochte adviezen. Jan is 79 jaar geworden.

In zijn werkzame leven was Jan Sizoo ambassadeur en diplomaat. Hij is onder meer vier jaar Nederlands ambassadeur geweest in Belgrado en was waarnemer voor de VN, de EU en de OVSE in verschillende gebieden in voormalig Joegoslavië.

Als vrijwilliger bij de SP leidde Jan samen Edith Hofman de actieve ledengroep in stadsdeel Centrum Zes jaar lang stond hij de fractie in het stadsdeel bij en was daarin op subtiele wijze een grote steun. Hij was ook vaak aanwezig bij acties en demonstraties. Hij deed altijd intensief mee aan verkiezingscampagnes, stond op de markt en hielp bij het maken en verspreiden van flyers.

SP-raadslid Nelly Duijndam die zo’n zes jaar samenwerkte met Jan in de fractie in stadsdeel Centrum: “Hij was een aimabel mens met oog voor de persoonlijke omstandigheden van de mensen om hem heen. Hij was ook heel erg trouw. Hij kon bijvoorbeeld een tijd niet met de tram komen, dan kwam hij toch naar de Stopera waar de fractie vergaderde, met de taxi. Zonder zichzelf op de voorgrond te stellen heeft hij heel veel voor de partij gedaan.”

We wensen de familie veel sterkte toe.

U bent hier