h

Eigen bijdrage WMO omlaag voor lage middeninkomens

2 november 2016

Eigen bijdrage WMO omlaag voor lage middeninkomens

De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen gaat vanaf volgende zomer omlaag voor mensen met een wat lager middeninkomen. Samen met GroenLinks, PvdA en CDA is het de SP gelukt om hiervoor een financiële onderbouwing te regelen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Mensen die ziek zijn of een beperking hebben, en net boven de lage inkomensgrens zitten, worden met dit plan ontzien. Ik ben erg blij dat dit nu gelukt is.”

Mensen met een chronische ziekte of handicap kunnen via de gemeente zorg en ondersteuning krijgen via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Daaronder vallen bijvoorbeeld dagbesteding, begeleiding, huishoudelijke zorg, aangepast vervoer en hulpmiddelen. Amsterdam vraagt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Op dit moment betalen mensen met een inkomen tot 22.489 euro een maximale bijdrage van 13 euro per vier weken. Mensen die meer verdienen, betalen al snel tientallen tot honderden euro’s meer. Die jaargrens wordt met 1500 euro verhoogd.

Al eerder dit jaar stelden GroenLinks, CDA PvdA en SP voor om de eigen bijdrage te verlagen, maar toen lukte het nog niet om het eens te worden over hoe dit betaald moet worden. Het voorstel is nu om een deel te betalen uit de reserve voor de decentralisaties op zorg, werk en jeugdzorg. Vanaf 2018 wordt de verlaging betaald uit meevallers op de zorgbegroting.

 

U bent hier