h

Jan Marijnissen inspireert Amsterdamse SP'ers

14 december 2016

Jan Marijnissen inspireert Amsterdamse SP'ers

Foto: Frank Lucas / amsterdam.sp.nl

Het was een inspirerende dinsdagavond, toen SP-prominent Jan Marijnissen in Amsterdam was voor een scholing ideologie met SP-leden en -sympathisanten. Maar liefst 200 mensen kwamen luisteren naar  de ‘godfather’ van de SP. Marijnissen sprak over veel dingen die SP’ers bezighouden, van het eigen risico in de zorg tot de afbraak van verpleeghuizen, van de verkiezing van Donald Trump tot de politieke beweging van Bernie Sanders.

De voormalige partijvoorzitter denkt dat de komende Tweede Kamerverkiezingen heel belangrijk zijn: "Overal in de samenleving zien we de schade die de neoliberale ideologie van rechtse regeringen heeft aangericht. Het kan niet anders of daar moet een einde aan komen. Een systeem is niet langer houdbaar wanneer de mensen eronder lijden."

Betere zorg, betaalbaar onderwijs, betaalbare huurwoningen, duurzame energie, meer cultuur en kunst, een betrouwbaarder journalistiek en vooral: méér banen en méér salaris. Volgens Marijnissen zijn nú de gewone mensen aan de beurt. "Het moet stoppen dat zij de dupe worden van rechts beleid."

Of rechtspopulisme een bedreiging is voor de SP? Marijnissen vindt rechtspopulisme een gevaar voor Nederland. "Kijk wat ze willen: afschaffen minimumloon, afschaffen cao’s, versoepeling ontslagrecht, belastingverlaging voor het bedrijfsleven, afschaffen van het ministerie van Onderwijs, invoeren van tuchtscholen voor moeilijke leerlingen. Dát zou pas een ramp zijn. En dat moeten wij, de SP, de mensen echt heel goed vertellen op straat. Geloof niet in het flinterdunne sociale sausje dat rechtspopulisten over hun harde verkiezingsprogramma gieten."

Foto: Nicole Temmink / amsterdam.sp.nl

Binnenkort gaat Marijnissen naar de Verenigde Staten voor een ontmoeting met senator Bernie Sanders. Marijnissen: "Bernie Sanders’ politieke beweging is ontzettend krachtig. Ik wil weten hoe Bernie al die jongeren op de been brengt. Want het gaat om hún toekomst."

Net als de toekomst van de jonge mensen in Nederland. Marijnissen (64): "Wij ouderen hebben een goede tijd gehad, nee, echt mensen, een paar procentjes koopkrachtverlies kunnen wij best wel lijden. Wij moeten ons sterk maken  voor de jeugd, onze kinderen en kleinkinderen. Zij zitten in hun maag met slecht onderwijs en hoge studieschulden, slecht betaalde flexcontracten,  een falende arbeidsmarkt, steeds grotere verschillen tussen hoog en laag opgeleid en de opwarming van de aarde. Dáár moeten we als socialisten tegen strijden!"

U bent hier