h

Bestuurlijk stelsel wordt meer buurtgericht

16 februari 2017

Bestuurlijk stelsel wordt meer buurtgericht

Het bestuurlijk stelsel in Amsterdam gaat bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de schop. Stadsdelen krijgen minder beleidsbevoegdheden en worden dichter bij de mensen georganiseerd. SP-fractievoorzitter  Daniel Peters: “Het bestuur van de stad gaat minder vergaderen en meer met bewoners in gesprek. Dat is waar democratie om draait en daarom wordt dit een verbetering ten opzichte van het huidige stadsdeelstelsel.”

Nu heeft Amsterdam nog zeven bestuurscommissies van 13 tot 15 personen die op stadsdeelniveau gekozen worden. Vanaf maart 2018 komen daarvoor in de plaats gebiedscommissies van vier personen die in 22 kleinere gebieden worden gekozen. De gebiedscommissies uit één stadsdeel gaan gezamenlijk inspraak organiseren en doorgeven aan de centrale stad wat er in de buurten speelt. Peters: “Je houdt dus wel een inspraakorgaan op stadsdeelniveau, maar daarin is elk gebied in een stadsdeel vertegenwoordigd. Bovendien is de hoop dat door een kleiner stemgebied, buurtgebonden actiegroepen ook een plek in zo’n commissie kunnen bemachtigen.”

Om te stimuleren dat gebiedscommissies de buurten in gaan vergaderen ze maximaal twee keer per maand. Ook gaat de vergoeding voor de commissieleden omlaag van nu 1500 euro per maand naar 700 euro per maand. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van de SP in vervulling.

Naast de gebiedscommissies blijven er op stadsdeelniveau drie dagelijks bestuurders. Maar die stadsdeelbestuurders worden niet langer door coalitievorming in het stadsdeel aangewezen, maar benoemd door het college in de centrale stad. Peters: “Een stadsdeelbestuur moet stedelijke taken uitvoeren en signalen uit de buurten naar de centrale stad doorgeven. Dan werkt het averechts als stadsdeel en centrale stad een andere coalitie hebben, dan krijg je politieke strijd. Dat was ook één van de hoofdconclusies van de commissie die het stadsdeelstelsel heeft geëvalueerd. Juist al dat politieke gedoe willen we weghalen uit het bestuurlijk stelsel. De vernieuwing van het bestuurlijk stelsel is daarbij een flinke stap in de goede richting.”

 

 

 

U bent hier