h

Eigen Haard wil klachten Laurierhof aanpakken

14 maart 2017

Eigen Haard wil klachten Laurierhof aanpakken

Woningcorporatie Eigen Haard heeft contact opgenomen met bewoners van de Laurierhof om problemen met de huizen aan te pakken. De actie volgt na een oproep van SP-raadslid Nelly Duijndam aan de corporatie om werk te maken van de isolatie- en lekkageproblemen. Duijndam: “Heel goed dat Eigen Haard zo snel in actie komt. Ik hoop dat de problemen snel zullen zijn opgelost.”

Foto: SP
Een maand geleden ging de SP op bezoek in de Laurierhof, een woonblok op de hoek van de Laurierstraat en de Eerste Rozendwarsstraat. Bewoners vertelden de SP dat de huizen slecht geïsoleerd zijn, sommige woningen hebben nog enkel glas. Op de bovenste etages bleken vaak lekkages te zijn: de plassen water stonden in de gang.

Eigen Haard heeft nu een brief aan de bewoners gestuurd met een aanbod om dubbelglas te plaatsen. Ook wil de corporatie werk maken van de lekkages, alleen is nog niet duidelijk waar de waterproblemen door worden veroorzaakt. De rotte plekken als gevolg van de lekkages worden aangepakt. Deze week stond er al een steiger in de binnentuin. Tot slot heeft Eigen Haard hulp geboden bij het oprichten van een bewonerscommissie zodat bewoners goed vertegenwoordigd zijn in het contact met de corporatie. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Zo hoort het. De corporatie is er voor de bewoners. Die verdienen een goed onderhouden en leefbaar huis.”

U bent hier