h

Extra ingrepen voor gemengde wijken en betaalbare gezinswoningen

7 april 2017

Extra ingrepen voor gemengde wijken en betaalbare gezinswoningen

Een meerderheid van de gemeenteraad roept de corporaties op om geen woningen meer te verkopen in wijken waar het aandeel sociale corporatiewoningen onder de 35% is gezakt. De SP diende samen met de PvdA, GroenLinks en Partij van de Ouderen een voorstel  daartoe in. SP-raadslid Erik Flentge: "Wij vinden het belangrijk dat Amsterdam een gemengde stad is waar rijk en arm kris kras door elkaar wonen. We willen stop op de verkoop van betaalbare huur, zodra dat mogelijk is. Door Haagse heffingen is dat nog niet mogelijk. Laten we dan wel beginnen met verkoopstop in de gebieden waar betaalbare huur extra onder druk staat."

Foto: SP / Creative commons

Twee jaar terug spraken het stadsbestuur, de huurdersvereniging en de woningcorporaties af dat als het aandeel sociale corporatiewoningen in een buurt onder de 35% zakte, er afspraken zouden worden gemaakt over de menging van de buurten. In acht buurten, vooral binnen de ring, is dat het geval. In de praktijk blijkt dat corporaties niet bereid zijn een verkoopstop door te voeren in deze buurten.

Flentge: “Dat moet anders. Amsterdam wordt juist wereldwijd geroemd vanwege het gemengde karakter. We moeten ingrijpen om dat te beschermen in plaats van dat we het grote geld alle ruimte geven. Anders worden buurten in bijvoorbeeld het centrum of oud-zuid enclaves waar mensen met een bescheiden inkomen uit zijn verdwenen. Ik wil juist de tweedeling in de stad bestrijden in plaats van verergeren.”

Bescherming huurprijs gezinswoningen
Naast de voorstellen voor de gemengde buurten nam de raad ook een voorstel aan om in te grijpen op de markt voor middeldure huurwoningen. De SP steunde een initiatief van D66, dat verzocht een plan te maken voor gematigde vrije sector huren voor een lange periode.

Flentge: “Nu mogen vastgoedeigenaren na tien of twintig jaar vaak zoveel huur vragen als ze willen. Het resultaat is dat middeldure huurwoningen voor gezinnen na die termijn doorschieten naar 1500 euro per maand of meer. Een hoop gezinnen worden daarmee de stad uit worden gejaagd. Marktwerking faalt hier en ik ben blij dat een meerderheid van de raad dat met me eens is. Ik vind het belangrijker dat die gezinnen hier een plek hebben dan dat vastgoedeigenaren hun zakken kunnen spekken.”

U bent hier