h

Amsterdam trekt geld uit voor mensen en leefbaarheid

17 mei 2017

Amsterdam trekt geld uit voor mensen en leefbaarheid

Het stadsbestuur met D66, VVD en SP trekt veel extra geld uit om ervoor te zorgen dat de stad leefbaarder wordt en iedereen mee kan doen. Er worden miljoenen uitgetrokken voor meer handhavers en schoonmakers op straat, en het opsporen van illegale woningverhuur. Een deel van dit werk gaat gedaan worden door mensen die langdurig werkloos zijn geweest en zo een fatsoenlijke baan krijgen. Ook gaat er opnieuw meer geld naar het bestrijden van kinderarmoede.

Vandaag presenteerde het stadsbestuur de voorjaarsnota, waarin globaal staat waar het geld van de gemeente de komende jaren aan besteed wordt. SP-fractievoorzitter Daniël Peters is blij met de investeringen die het stadsbestuur wil doen: "Amsterdam groeit en bloeit. Het aantal inwoners én het aantal bezoekers blijft toenemen. Met deze investeringen zorgen we ervoor dat het succes van de stad niet ten koste gaat van de Amsterdammers. Bovendien verdelen we de welvaart eerlijker over álle groepen in de stad."

Naast investeringen in de aanpak van drukteoverlast op straat, trekt het stadsbestuur geld uit om de drukte te verspreiden over de stad. Zo komen er betere verbindingen over het IJ en wordt er een evenemententerrein aangelegd in het Westelijk Havengebied. De gemeente reserveert daarnaast veel geld voor inrichting en onderhoud van nieuwe woongebieden in de stad die de komende jaren fors doorgroeit.

Om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan delen in de welvaart in de stad, wil het stadsbestuur werklozen, vluchtelingen en kinderen in armoede extra helpen. Zo wordt komend jaar een miljoen euro extra uitgetrokken voor sportprogramma’s voor kinderen in minimagezinnen. Opnieuw zorgt het stadsbestuur ervoor dat een groter deel van het geld voor armoedebestrijding ook in de toekomst beschikbaar blijft. Voor het begeleiden en helpen integreren van vluchtelingen is 6 miljoen euro gereserveerd. Ook gaat er extra geld naar de opvang van uitgeprocedeerde vluchtelingen.

Peters: "Ons motto is dat iedereen moet kunnen meedoen in Amsterdam, ongeacht je afkomst of de dikte van de portemonnee van je ouders. Dit staat zwaar onder druk in de stad, maar ik ben er trots op dat we met de SP in het stadsbestuur iets van die druk kunnen verlichten."

U bent hier