h

Preventief Huisbezoek bij ouderen moet vroegtijdig problemen signaleren

18 mei 2017

Preventief Huisbezoek bij ouderen moet vroegtijdig problemen signaleren

Foto: pleuntje_cc by-sa 2.0 / Flickr CC

Op voorstel van de SP in samenwerking met de PvdA, Partij voor de Ouderen en het CDA gaat de gemeente nu onderzoeken of het mogelijk is het huisbezoek standaard aan te bieden bij kwetsbare ouderen. SP-raadslid Nelly Duijndam: “Er wordt steeds meer van ouderen gevraagd door Rijksbezuinigingen en veranderingen in de wijkzorg. Het huisbezoek is een instrument om in een vroeg stadium problemen bij ouderen te signaleren en er vervolgens ook oplossingen voor te organiseren.”

De SP wil dat bij het huisbezoek niet meer alleen gekeken wordt naar hoe ouderen mee kunnen doen in de buurt , maar dat er ook aandacht is voor zaken als woonwensen, administratie, verslaving, laaggeletterdheid en financiële problemen. Op dit moment wordt er niet naar het héle verhaal van de oudere gekeken.  De SP wil hier verandering in brengen en de volledige levenssituatie in kaart brengen waar vervolgens een vroegtijdige oplossing voor gezocht kan worden. 

Het huisbezoek moet volgens de SP méér worden dan een eenmalig gesprek met een betrokken vrijwilliger.  De SP wil bij het vernieuwde huisbezoek dat ouderen vertellen over hun levenssituatie zodat ze aan kunnen geven wat zij nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Nelly Duijndam: ”De meeste ouderen zijn positief over het gezelligheidsgehalte van een praatje met een vriendelijke vreemde. Maar zoals blijkt uit ons onderzoek is dit niet voldoende. Daarom wil de SP met een nieuwe vorm van huisbezoeken aan de slag, die ook daadwerkelijk de ouderen helpt.”

U bent hier