h

Amsterdam kiest radicaal voor betaalbaar wonen

19 juli 2017

Amsterdam kiest radicaal voor betaalbaar wonen

De gemeente gaat ongekend fors ingrijpen op de woningmarkt om ervoor te zorgen dat er in de toekomst voldoende betaalbare huizen zijn. Voor 80% van de nieuwbouwhuizen gaat de gemeente de (huur-)prijzen fors verlagen, zodat er 20.000 sociale huurwoningen bijkomen en 20.000 huizen voor middengroepen. SP-wethouder Laurens Ivens: “Dit is een radicale omslag. Een omslag voor betaalbaar wonen! Als je het aan de markt overlaat, schieten de prijzen volledig door het dak. Dat willen we voorkomen, en daarvoor doen we vergaande voorstellen.  Als SP’er én als Amsterdammer ben ik er erg trots op dat die voorstellen vandaag door de gemeenteraad zijn aangenomen.”

Tot 2025 worden er zo'n 50.000 woningen bijgebouwd, bijvoorbeeld op een nieuw deel van IJburg, bij de NDSM-werf of rondom station Sloterdijk. Uit prognoses blijkt dat als de gemeente niet ingrijpt, er in 2025 veel minder goedkope en middeldure huizen zijn dan het aantal mensen dat daarop aangewezen is. Ivens: “Dat betekent dat je moet ingrijpen. Niet ingrijpen zou gelijk staan aan massaal Amsterdammers de stad uit jagen vanwege hun inkomen. Dat willen wij niet. Wij willen dat Amsterdammers die hier geworteld zijn, die hier geboren zijn, hier kunnen blijven wonen. Mensen gaan boven markt.”

Tot op heden werd maar voor zo’n 30% van de nieuwbouwhuizen afgesproken dat het sociale huurwoningen moesten zijn. Dat wordt verhoogd naar 40%. Daar bovenop is afgesproken dat 40% gebouwd wordt in het middensegment. Daar waren tot nu toe nooit dit soort afspraken over. Ivens: “De prognoses laten een groot tekort zien aan sociale huur. Dat pakken we met onze plannen aan. Maar daarnaast is er ook flinke behoefte aan huizen voor mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor de dure vrije marktwoningen. Door afspraken te maken bóvenop de afspraak voor sociale huur, zorgen voor extra huizen voor deze groep zónder dat het ten koste gaat van de sociale huurwoningen. Amsterdam is altijd een gemengde stad geweest, en Amsterdam moet dat blijven.“

 

U bent hier