h

Haal drempels tussen havo en vwo weg

5 juli 2017

Haal drempels tussen havo en vwo weg

De SP wil dat het stadsbestuur zich ervoor gaat inzetten dat er geen drempels zijn voor leerlingen die de havo hebben afgemaakt en verder willen op het vwo. SP-raadslid Erik Flentge: “Leerlingen die de wil en de capaciteiten hebben om door te kunnen leren, moeten we juist helpen. De huidige praktijk is helaas dat schoolbesturen belemmeringen in de vorm van extra eisen opwerpen. Ik wil dat daar een einde aan komt. De wethouder kan er bij de scholen op aandringen dat deze barrières zo snel mogelijk verdwijnen.”

Nu het schooljaar op het eind loopt en de examenuitslagen bekend zijn, komen er weer verhalen binnen van scholieren die niet door mogen stromen naar een hoger niveau. Flentge: “We kregen recent weer een melding van een scholier die met een prachtige cijferlijst slaagde voor de havo, maar niet verder mag op het vwo. Het blijkt dat veel schoolbesturen dat zo doen. Op die manier worden de ambities en kansen van deze leerlingen gesmoord. Voor ambitieuze leerlingen -  of ze nu laatbloeiers zijn, dromers of voormalige ‘lastpakken’ - zou moeten gelden: als je gemotiveerd bent, en je hebt je havo-diploma op zak, moet je de kans krijgen om verder te leren op het vwo.”

Eerder nam de gemeenteraad al een SP- voorstel aan om de drempels tussen het vmbo en de havo weg te halen. Flentge: “Landelijk wil de staatssecretaris dat nu eindelijk ook, maar schoolbesturen krijgen nog lang de tijd om dat te veranderen. Ik begrijp dat niet. Uit onderzoek blijkt dat resultaten van ‘stapelaars’ niet onderdoen voor leerlingen die direct een havo- of vwo-diploma behalen. Ik wil dat Amsterdam tempo maakt om deze drempels te slechten. Lang niet elke leerling zit in één keer op het goede niveau op school. Ze hebben bijvoorbeeld een te laag schooladvies gekregen. Of ze komen gewoon pas later tot bloei. Zulke jongeren moeten alle kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat is precies waar onderwijs voor bedoeld is.”

Flentge doet zijn voorstellen deze week in de Amsterdamse gemeenteraad.

U bent hier