h

Kom met strenger beleid voor bed and breakfasts

12 juli 2017

Kom met strenger beleid voor bed and breakfasts

De SP wil dat er meer gemeentelijke controles komen op verhuur van bedden aan toeristen door bed and breakfasts. Ook wil de SP dat het stadsbestuur een plan gaat maken voor een maximum aantal bed and breakfasts in de stad. SP-raadslid Erik Flentge: “Bed and breakfasts lijken steeds populairder te worden. Het gevolg is nog meer drukte in de stad en een risico op het verkeerd gebruiken van woonruimte. Ik wil dat het stadbestuur hier wat aan gaat doen, om de leefbaarheid van onze stad te beschermen.”

Onder bepaalde voorwaarden is het op dit moment toegestaan om een bed and breakfast te beginnen in huis. Één van de voorwaarden is dat de verhuurder ook in het huis moet wonen. Het maximale oppervlak van het huis dat verhuurd mag worden is 40% van de woning. Ook moet er toeristenbelasting worden betaald.

De afgelopen jaren wordt er steeds meer gehandhaafd op vakantieverhuur, waarbij mensen hun hele huis aan toeristen verhuren. Sinds een tijdje lijkt er daardoor een verschuiving gaande van vakantieverhuur naar verhuur als reguliere bed and breakfast. Bed and breakfast-verhuur mag langer dan zestig dagen per jaar.

De SP stelt voor een half miljoen euro uit te trekken voor handhaving op de regels. Flentge: “Als je je op papier een bed and breakfast noemt, maar in de praktijk je hele huis permanent aan toeristen verhuurt, dan ben je gewoon een huisjesmelker die de regels overtreedt. Ik wil meer mankracht om zulke types aan te pakken. Maar ik wil verder gaan, want de regels zijn nu zo ruim dat iedereen die zich aan de regels houdt een bed and breakfasts kan beginnen. Dat zijn in potentie heel veel huizen, dus het lijkt me goed als de gemeente uitzoekt hoe groot de bed-and-breakfastsector maximaal zou moeten zijn, en daar beleid voor gaat maken.”

U bent hier