h

Afspraken leiden tot bescherming betaalbare huur

16 augustus 2017

Afspraken leiden tot bescherming betaalbare huur

Foto: SP

De samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging hebben geleid tot een goedkoper aanbod van sociale huurwoningen en minder verkoop. Dat blijkt uit onlangs gepresenteerde cijfers over 2016. SP-wethouder en lijsttrekker Laurens Ivens: “De cijfers laten een breuk zien met het verleden. Eindelijk werkt Amsterdam weer aan voldoende betaalbare woningen, in plaats van ze af te breken. Ik ben trots dat de SP het verschil maakt en eraan bijdraagt dat onze stad ook in de toekomst een gemengde stad blijft waar plek is voor iedereen. Amsterdam mag nooit een stad worden waar alleen mensen met een dikke portemonnee nog terecht kunnen.”

In de loop van 2015 sloten de gemeente, de gezamenlijke woningcorporaties en de huurdersvereniging de zogenoemde samenwerkingsafspraken. In die afspraken is vastgelegd wat er tot 2019 moet gebeuren met de corporatiewoningen in Amsterdam. 2016 was het eerste volledige kalenderjaar dat de afspraken golden en waarover nu de resultaten bekend zijn.

Meer behoud van sociale huur
De verkoop van sociale huurwoningen is flink gedaald. In de samenwerkingsafspraken was het maximum aantal te verkopen sociale huurwoningen al verlaagd van ruim 3000 naar 2000 per jaar. Uiteindelijk is de verkoop in 2016 nog een stuk lager uitgekomen, namelijk op 1437 woningen.

Gematigde huren
In de samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat 75% van de sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens moeten worden aangeboden (586 euro per maand voor één- of tweepersoonshuishoudens, 628 euro per maand voor huishoudens met drie personen of meer). Tot dat bedrag wordt de huur namelijk deels gecompenseerd door de huursubsidie. Uit de cijfers blijkt dat in 2016 85% van de sociale huurwoningen onder de aftoppingsgrens is aangeboden. Slechts 15% van de aangeboden sociale huurwoningen werd dus verhuurd voor een bedrag tussen de 628  en 710 euro.

Tegenvallende cijfers nieuwbouw
Nog niet alle afspraken tussen de gemeente, de corporaties en de huurdersvereniging worden gehaald. Zo was afgesproken dar er jaarlijks 800 reguliere sociale huurwoningen gebouwd zouden worden. In 2016 waren dat er 626. In de eerste helft van 2017 begon de bouw van slechts 286 sociale huurwoningen. Ivens: “Dat is zonde. Corporaties hebben de bouwgrond en de middelen tot hun beschikking om te bouwen. De woningnood schreeuwt erom dat dat dan ook echt gebeurt. Corporaties hebben hier de komende jaren een flinke inhaalslag te maken.”

U bent hier