h

SP wil minder leegstand kantoren

29 november 2017

SP wil minder leegstand kantoren

Foto: Udo Geisler / Creative Commons

De SP heeft samen met de Partij voor de Dieren voorgesteld om pas op zoek te gaan naar extra bouwgrond voor kantoren, als de leegstand onder de 5% dreigt te zakken. SP-raadslid Tiers Bakker:  “Er staat nog steeds veel kantoorruimte leeg, en er zitten ook nog honderdduizenden vierkante meters kantoorruimte in de pijplijn. Elke vierkante meter die daar dan nog bij gepland wordt gaat ten koste van bouwgrond voor huizen. Volgens mij hebben we in Amsterdam daar veel meer behoefte aan, dan aan leegstaande kantoren.”

Deze week besprak de gemeenteraad de zogenoemde kantorenstrategie waarin staat hoe de gemeente de komende tijd omgaat met kantorenruimte. Op dit moment is er naast 800.000 vierkante meter nog ruimte om ongeveer een miljoen vierkante meter kantoor bij te bouwen. Het stadsbestuur wil dat uitbreiden als de leegstand in de buurt van 8% komt.

De SP vindt dat veel te veel. Bakker: “Dat komt neer op zo’n 650.000 vierkante meter. Dat is 250.000 meter meer dan de landelijke norm van 5% leegstand. Dat gaat ten koste van bouwruimte voor zo’n 3000 a 4000 huizen. Die bouwgrond ga je dan opsnoepen, terwijl er nog heel veel kantoren leegstaan, bijvoorbeeld bij station Bijlmer, Sloterdijk of bij de Riekerpolder. Ik vind dat die ruimte eerst gebruikt moet worden.” Het voorstel werd weggestemd door VVD, D66, PvdA en GroenLinks.

U bent hier