h

Bewoners Dobbebuurt: Beloofde renovatie duurt te lang

11 januari 2018

Bewoners Dobbebuurt: Beloofde renovatie duurt te lang

Foto: Jan Mast

Bewoners van de Dobbebuurt vinden dat de door Rochdale beloofde renovatie van hun huizen te lang op zich laat wachten. Woensdag trokken 50 bewoners daarom samen met de SP naar het hoofdkantoor van de woningcorporatie om meer snelheid te eisen. Rochdale beloofde nogmaals op korte termijn met een plan te komen.

In 2015 deed de SP buurtonderzoek in de Dobbebuurt. Hieruit bleek dat de woningen in zeer slechte staat waren. Er was sprake van schimmel, vocht, tocht, scheuren in de muren en verouderde elektrische bedrading. Naar aanleiding van het rapport, dat samen met bewoners is aangeboden aan Rochdale, werd renovatie beloofd.

Foto: Jan Mast

Sindsdien zijn de bewoners in onderhandeling met de corporatie over de plannen voor renovatie. Nog steeds is onduidelijk wanneer het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, en op welke manier. Het lijkt erop dat Rochdale de woningen niet grootschalig wil renoveren, tot grote onvrede van de bewoners en de SP.

Op 16 januari vindt een bewonersbijeenkomst plaats, georganiseerd door Rochdale.

U bent hier