h

Kom met verdergaande verlaging ouderbijdrages

11 januari 2018

Kom met verdergaande verlaging ouderbijdrages

De SP wil dat het stadsbestuur veel strengere afspraken maakt met scholen over de maximale hoogte van de vrijwillige ouderbijdrages. Vandaag werd bekend dat het stadsbestuur met de scholen heeft afgesproken dat scholen jaarlijks maximaal 225 euro aan bijdrages mogen vragen. SP-raadslid Erik Flentge: “225 euro is twee keer zo hoog als wat scholen nu gemiddeld aan bijdrage vragen, namelijk 112 euro. Nu zien we al dat de hoge eigen bijdrages kinderen kunnen afschrikken om voor een bepaalde school te kiezen. Het te hoge maximumbedrag zet geen enkele rem op het verder stijgen van de bijdrages.”

Op veel scholen is het gebruikelijk dat ouders een bijdrage betalen voor extra activiteiten op school. Uit een recent onderzoek van de SP bleek dat op basisscholen gemiddeld 112 euro wordt gevraagd per leerling per jaar. In de praktijk blijkt dat ouders met een bescheiden inkomen terughoudend zijn om hun kind op een school te plaatsen met een hoge ouderbijdrage. Op initiatief van de SP nam de gemeenteraad een voorstel aan om een maximumbedrag vast te stellen.

Flentge: “Wij willen voorkomen dat kinderen van rijke ouders en kinderen van ouders met een laag of gemiddeld inkomen gescheiden naar school gaan. Want dan giet je ongelijkheid er met de paplepel in. Een maximum van 225 euro doet weinig aan die ongelijkheid. Veel scholen hanteren wel al lage bijdrages. Dan moeten we er naartoe werken dat scholen die hoge bijdrages vragen dat goede voorbeeld volgen. Daarom wil ik dat de wethouder snel weer met de schoolbesturen om tafel gaat om terug te komen met een beter resultaat.” Begin februari vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp.

U bent hier