h

Amsterdams links stembusakkoord tegen het lerarentekort

14 maart 2018

Amsterdams links stembusakkoord tegen het lerarentekort

De Amsterdamse SP, PvdA en GroenLinks komen met een hoofdstedelijk stembusakkoord om de stakende leraren te steunen die 1,4 miljard euro extra investering in het basisonderwijs eisen.

SP-lijsttrekker Laurens Ivens: “De SP steunt de eisen van de stakende leraren. Amsterdam kent een groot lerarentekort en helaas is dat het geval op meer plaatsen in Nederland. De belangrijkste oorzaken zijn de achterblijvende salarissen en de te hoge werkdruk. Daarom moet het kabinet veel meer investeren in onderwijs in plaats van belastingcadeautjes geven aan multinationals. Daarnaast willen wij dat Amsterdam zich maximaal inzet om de leraren en scholen te steunen.”

PvdA-lijsttrekker Marjolein Moorman: “Ik steun de leraren volledig. Het lerarentekort heeft een enorm impact op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee op onze hele samenleving. Leraren verdienen echt veel meer dan ze nu krijgen. Niemand wordt leraar om rijk te worden, maar je moet wel je werk goed kunnen doen. Een goed salaris hoort daar bij, maar ook onze steun in de gemeente. Met vereende krachten moeten we dat voor elkaar krijgen.”

GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “De leraren hebben groot gelijk dat ze staken en we steunen hen van harte. We vragen simpelweg te veel van hen. Leraren zijn cruciaal voor de toekomst van onze kinderen en dus de toekomst van Amsterdam. Het kabinet moet zorgen voor hogere salarissen maar ook in Amsterdam moeten we alles doen wat in ons vermogen ligt om leraren beter te ondersteunen.

Het Stembusakkoord:

Amsterdams stembusakkoord tegen het lerarentekort

Amsterdam kent een groot lerarentekort, net als op veel andere plekken in Nederland. Dagelijks worden duizenden leerlingen naar huis gestuurd omdat er geen leraar is. Dat moet snel veranderen.

De belangrijkste oorzaken zijn de achterblijvende salarissen en de werkdruk die structureel te hoog is.

De partijen die dit stembusakkoord ondertekenen roepen de regering op om meer dan nu te zorgen voor betere lerarensalarissen en snelle verlaging van de werkdruk.

Maar wij spreken ons ook uit voor het maximaal benutten van lokale mogelijkheden om het lerarentekort op te lossen:

  • Amsterdam gaat ruimhartig en structureel investeren in scholen met veel leerlingen die extra aandacht nodig hebben.
  • Leraren van buiten de stad krijgen een dekkende reiskostenvergoeding.
  • Het stadsbestuur dringt bij schoolbesturen aan op meer vaste contracten in het basisonderwijs.
  • Wonen in Amsterdam moet betaalbaar worden: we bouwen meer sociale huurwoningen en middeldure woningen. Sociale huurwoningen worden niet meer verkocht.
  • Meer leraren, politieagenten en zorgpersoneel krijgen voorrang op de Amsterdamse woningmarkt.
  • Studenten die na hun studie leraar worden in Amsterdam, mogen blijven wonen in hun woning met een campuscontract.

U bent hier