h

SP wil forse investeringen voor veilige en leefbare buurten

14 maart 2018

SP wil forse investeringen voor veilige en leefbare buurten

Foto: SP

Laurens Ivens en Lilian Marijnissen op bezoek in de Van der Pekbuurt

De SP vindt dat het volgende stadsbestuur prioriteit moet maken van het investeren in veilige en leefbare buurten. Daarvoor moet de komende 4 jaar minstens 140 miljoen euro uitgetrokken worden. Dit geld moet besteed worden aan reinigers, gemeentelijke handhavers en het opknappen van straten, parkjes en speeltuinen. Elke achterstandsbuurt verdient het om een wijkpost handhaving te hebben waardoor snel opgetreden kan worden bij overlast. Door dit gepaard te laten gaan met investeringen in de politie en de openbare ruimte kunnen de buurten in met name Nieuw-West, Noord en Zuidoost snel verbeteren.

SP-lijsttrekker Laurens Ivens: “Al jarenlang zijn er grote verschillen tussen hoe de mensen hun buurt waarderen. In de Apollobuurt geven de mensen de buurt een kleine 9, terwijl veel buurten in vooral Nieuw-West, Noord en Zuidoost nauwelijks een voldoende krijgen. Deze grote verschillen mogen we nooit accepteren. De afgelopen jaren hebben we er als SP al voor gezorgd dat veel woningen in deze buurten worden opgeknapt en dat er 40 miljoen extra geïnvesteerd wordt de straten, speelplaatsen en het groen. Maar er moet veel meer gebeuren.”

In de crisis is er fors bezuinigd waar de mensen in de slechtere buurten de dupe van zijn geworden. Corporaties investeerden niet meer, het Rijk staakte de wijkaanpak en de continue bezuinigingen op de politie troffen de mensen hard. Daarnaast faalde het stadsbestuur in het verbeteren van de stadsreiniging. Gevolg is dat er buurten zijn waar al jaren nauwelijks in de huizen is geïnvesteerd, waar de rommel op straat is toegenomen en waar het politiebureau gesloten is. In Slotermeer kampen sommige buurten al bijna 20 jaar met achterstallig onderhoud. In Zuidoost is de overlast van troep op straat zo erg dat er een rattenplaag gaande is. In Noord zijn er nog maar drie buurtjes over waar nog níet een auto in brand is gezet.

De SP wil landelijk dat er een half miljard geïnvesteerd wordt om 2000 politieagenten aan te nemen en om politiebureaus in de wijken (weer) te openen. De stad moet naast de 40 miljoen investeringen in de openbare ruimte zorgen voor jaarlijks 10 miljoen extra aan reinigers om de buurten schoon te houden, 5 miljoen om mensen zonder baan aan (betaald) werk te helpen als ogen en oren in de buurten en 10 miljoen aan handhavers om vervuiling en overlast actief tegen te gaan. In de buurten waar geen politieposten zijn, moet de gemeente zorgen voor wijkposten handhaving en een speciaal buurtnummer om overlast te melden waar dan binnen 24 uur iemand komt kijken.  Deze extra investeringen kunnen betaald worden door een kleine verhoging van de toeristenbelasting met 2 procentpunt.

Ivens: “De afgelopen jaren is de politieke aandacht vooral naar de binnenstad gegaan. De overlast die daar vooral door toeristen veroorzaakt werd, moest aangepakt worden, maar dit is ten koste gegaan van de handhaving de andere buurten. Hierdoor voelen veel mensen in deze buurten zich vergeten. Dat moeten we nu met de hoogste prioriteit aanpakken. De stad is rijk, we zullen deze rijkdom eerlijk moeten verdelen. Dat gebeurt nu nog niet.”

U bent hier