h

Weer geen uitmarkt in Zuidoost, SP vraagt om opheldering

10 maart 2018

Weer geen uitmarkt in Zuidoost, SP vraagt om opheldering

Tot teleurstelling van de SP is de gemeente toch weer bezig om de Uitmarkt in stadsdeel Centrum te organiseren. Vorig jaar werd juist een voorstel van de SP aangenomen om de Uitmarkt in 2018 in Zuidoost te organiseren. Indiener van  dat voorstel, SP-raadslid Nelly Duijndam is niet te spreken over de gang van zaken: “Weer wordt Zuidoost genegeerd en weer gaat er veel aandacht en drukte naar stadsdeel Centrum. Ik vind het op zijn zachtst gezegd niet netjes dat de wethouder zich er weinig van aan lijkt te trekken dat de gemeenteraad hierover een voorstel heeft aangenomen.”

De Uitmarkt is de jaarlijkse feestelijke start van het nieuwe culturele seizoen waar honderdduizenden mensen op af komen. De Uitmarkt is de afgelopen jaren telkens in het Centrum en rondom het Museumplein georganiseerd. Al in 2015 stelde de SP voor om UITmarkt te verplaatsen naar Zuidoost. Toenmalig wethouder Ollongren kwam pas zo laat met een reactie dat het voor 2016 en 2017 niet meer te organiseren was. In het voorjaar van 2017 werd het SP-voorstel uiteindelijk aangenomen om de Uitmarkt te verplaatsen naar stadsdelen verder van het Centrum, te beginnen in Zuidoost in 2018.

Duijndam: “We hebben nota bene via een weblog van de Oostelijke Eilanden moeten vernemen dat het stadbestuur de uitmarkt wéér in het Centrum wil gaan organiseren. Ik wil weten waarom wethouder Kukenheim de wens van de gemeenteraad naast zich neer wil leggen om juist naar Zuidoost te kijken. Er is tijd genoeg geweest, een meerderheid van de gemeenteraad wil het, dan moet dat ook gewoon gebeuren. ”

De SP stelt de kwestie aanstaande woensdag aan de orde in het mondelinge vragenuur van de gemeenteraad.

U bent hier