h

Amsterdam vangt neoliberale bezuinigingen op met miljoenen investeringen

15 mei 2019

Amsterdam vangt neoliberale bezuinigingen op met miljoenen investeringen

Foto: Gabi Agur / Flickr

Om de neoliberale bezuinigingen vanuit Den Haag te lijf te gaan gaat Amsterdam de komende jaren miljoenen investeren in de jeugdzorg, begeleiding naar werk en het wegwerken van achterstallig onderhoud in het groen en de openbare ruimte. Dit maakte het stadsbestuur gisteren bekend bij het presenteren van de hoofdlijnen voor de begroting van 2020.

Terwijl de Haagse schatkist goed gevuld is, vorig jaar was het overschot in Den Haag 12 miljard euro, blijft het kabinet Rutte III miljoenen bezuinigingen op geld aan gemeenten. SP-fractievoorzitter Erik Flentge: ‘Vooral in de zorg en de jeugdzorg is de situatie schrijnend. Het kabinet bezuinigt miljoenen op de meest kwetsbare en verwaarloosde kinderen. Amsterdam mag deze kinderen niet in de steek laten. Het is goed dat het stadsbestuur haar nek uitsteekt en de komende tijd bijna 100 miljoen steekt in het opvangen van de tekorten.’

Tijd voor een sociaal offensief
Flentge: ‘Het stadsbestuur is nu vooral bezig met het repareren van de gaten die Den Haag laat vallen. Als SP willen we echter meer. Het wordt hoog tijd voor een sociaal offensief om de tweedeling in de stad tussen rijk en arm te stoppen. Op het terrein van armoedebestrijding, het terugdringen van de woningnood, het opknappen van schimmelwoningen of bijvoorbeeld het verbeteren van de veiligheid in Zuidoost of Nieuw-West is nog heel veel werk te verzetten. De SP blijft daarom strijden voor een sociaal offensief  waarmee we investeren in de stad en niet alleen pleisters plakken op Haags beleid.’ 

Opvangen tekorten
Het geld om de tekorten in de zorg  op te vangen wordt onder meer gefinancierd door te bezuinigen op de ambtelijke organisatie van de gemeente, het heffen van meer toeristenbelasting en een evenementenbelasting voor festivals in parken. Flentge: ‘Het is een goede zaak dat commerciële partijen die fors verdienen aan Amsterdam of toeristen die graag gebruik maken van onze voorzieningen via belastingen meer gaan meebetalen aan het onderhoud van de stad.’  

Investeringen in zorg
Sinds 2015 heeft Den Haag  gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Tegelijkertijd besloot het kabinet Rutte II 450 miljoen te bezuinigingen op het budget van alle gemeenten. Als gevolg van deze bezuinigingen stapelen de tekorten in Amsterdam zich flink op. Om dit tekort zo goed mogelijk op te vangen heeft het stadsbestuur een bedrag gereserveerd dat oploopt tot bijna 100 miljoen. Dit bedrag zal naast de jeugdzorg ook geïnvesteerd worden in WMO zorg.

Investeringen in werk, openbare ruimte en groen
Amsterdam steekt 20 miljoen euro in het begeleiden van Amsterdammers naar werk.Ook de werkbrigade van voormalig  SP-wethouder Vliegenthart blijft de komende jaren volop draaien en werk bieden aan 500 personen. De werkbrigade houdt zich onder andere bezig met het opknappen van buurten en de openbare ruimte.  De grootste investeringen worden echter gedaan op het gebied van infrastructuur en het wegwerken van achterstallig onderhoud. Zo wordt er bijna 300 miljoen gestoken in het onderhoud van bruggen en kades in de stad. Dit is hard nodig omdat veel bruggen en kades in de stad in slechte staat verkeren.  

Ook wordt er extra geld geïnvesteerd in reiniging en handhaving.
Zo komt er nog eens 6 miljoen boven op het geld dat al gereserveerd is voor 2019 en 2020. Op deze manier blijft Amsterdam schoon en veilig. Verder steekt de stad de nodige miljoenen in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het groen en het opknappen van de openbare ruimte. Hierbij moet je denken aan het opknappen van speeltoestellen, zitbankjes en straatmeubilair en het (her)planten van bomen. Dit alles om Amsterdam voor iedereen aangenaam en leefbaar te houden.

U bent hier