h

SP roept stadsbestuur en schoolbesturen op: Beperk ouderbijdrage

5 juni 2019

SP roept stadsbestuur en schoolbesturen op: Beperk ouderbijdrage

Foto: Mediawijzer / Flickr

De SP wil dat de gemeente met de schoolbesturen om tafel gaat om afspraken over de vrijwillige ouderbijdrage aan te scherpen en de maximale bijdrage fors te verlagen. De huidige maatregel om de eigen bijdrage te maximeren op 225 euro is in de praktijk namelijk een wassen neus. Uit onderzoek van de SP blijkt dat basisscholen gemiddeld genomen een ouderbijdrage van 112 euro  vragen aan ouders. Om de ouderbijdrage daadwerkelijk te verlagen, moet het plafond dus met tenminste de helft naar beneden worden bijgesteld.

SP-fractievoorzitter Erik Flentge: “Als blijkt dat het maximumtarief dat is afgesproken vele malen hoger ligt dan de ouderbijdrage die in de praktijk gevraagd wordt, dan moet je het plafond naar beneden bijstellen. Anders verlaag je de ouderbijdrage niet, maar geef je scholen juist de mogelijkheid de ouderbijdrage te verhogen.”  

Op initiatief van de SP is het stadsbestuur enkele jaren geleden begonnen met het maximeren van de ouderbijdrage in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs ontbreken deze afspraken nog. Flentge: “Ook in het voortgezet onderwijs lopen de kosten hoog op. We hebben achterhaald dat de ouderbijdrage op de middelbare school zo’n 263 euro per kind per jaar bedraagt in Amsterdam.” De SP roept het stadsbestuur daarom ook op om ook met middelbare scholen afspraken te maken om de kosten te beperken.

Voor veel ouders zijn de hoge kosten voor de ouderbijdrage niet meer op te brengen. In de praktijk komt het zelfs voor dat ouders aanmaningen ontvangen. Hoewel de ouderbijdrage  niet verplicht is, voelen ouders zich hierdoor onder druk gezet om toch te betalen. Ook omdat kinderen in sommigen gevallen worden uitgesloten van deelname aan excursies en uitstapjes. Flentge: ‘Ieder kind moet ongeacht de dikte van de portemonnee van zijn of haar ouders kunnen meedoen aan buitenschoolse activiteiten. Ook ouders mogen zich niet belemmerd voelen in de schoolkeuze voor hun kind. Het is daarom tijd paal en perk te stellen aan de hoge ouderbijdrages in Amsterdam.’

U bent hier