h

Met dank aan SP: kwijtschelding belasting voor 1500 Amsterdammers

3 september 2019

Met dank aan SP: kwijtschelding belasting voor 1500 Amsterdammers

Foto: SP / Creative Commons

Goed nieuws voor zo’n 1500 Amsterdammers met een kleine beurs: voortaan  hoeven deze Amsterdammers geen gemeentelijke belastingen meer te betalen. Dit blijkt uit een brief van de wethouder Financiën die recent naar de gemeenteraad is gestuurd. SP-raadslid Tiers Bakker: “De mogelijkheid tot ontheffing is er altijd al geweest. Maar veel mensen weten niet van het bestaan van de regeling af, of ze lopen vast in de bureaucratie en het papierwerk dat erbij komt kijken. Ik ben dan ook blij dat de gemeente nu actief mensen is gaan benaderen en de procedures voor kwijtschelding heeft versimpeld.
Dit heeft een mooi eerste resultaat opgeleverd.”

De kwijtschelding van de belastingen - denk aan de afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschapsbelasting - is het resultaat van een proef waarbij de dienst Belastingen en de dienst Werk en Inkomen van de gemeente beter zijn gaan samenwerken.

Al jaren houdt de SP-fractie vinger aan de pols als het gaat om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. In het najaar van 2018 ontving de SP klachten dat de kwijtschelding van de waterschapsbelasting niet goed verliep. Mensen die kwijtschelding wilden aanvragen ontvingen onterechte aanmaningen en soms zelfs dwangbevelen om tot betaling over te gaan. Nadat de SP de wethouder van Financiën meerdere keren aan de tand voelde over deze kwestie, lijken de ergste problemen met de waterschapsbelasting inmiddels achter de rug. Bakker: “Bij de waterschapsbelasting lijkt de verbetering te zijn ingezet. Ik ontvang  echter nog steeds verhalen van mensen die spaak lopen. Onlangs sprak ik een Amsterdammer die al een half jaar wacht tot zijn verzoek tot kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt afgehandeld. Komende week zal ik de kwestie daarom opnieuw aankaarten bij de wethouder Financiën. Mensen met een kleine beurs hebben recht op kwijtschelding, dit geeft ze rust en zekerheid.’

U bent hier