h

SP start offensief tegen prijsverhoging OV

7 december 2019

SP start offensief tegen prijsverhoging OV

Foto: SP

Onlangs is bekend geworden dat de OV-prijzen in en rond Amsterdam in 2020 gaan stijgen. De SP vindt het absurd dat de prijzen voor het openbaar vervoer nóg verder omhoog gaan. Dit weekend start de SP daarom een offensief tegen de prijsverhoging. SP-raadslid Tiers Bakker: ‘Met deze prijsverhoging wordt het OV onbetaalbaar voor veel Amsterdammers. Het is ook niet uit te leggen dat in deze tijden van klimaatmaatregelen het openbaar vervoer duurder wordt. Wat schieten we op met elektrische bussen als mensen de auto ingejaagd worden? De prijsverhoging is absurd en moet worden teruggedraaid.’

Hoger kilometertarief 
Dat de tarieven in Amsterdam en omstreken worden verhoogd is het gevolg van landelijk beleid. Op lokaal niveau worden er niettemin wel degelijk keuzes gemaakt door het GVB en de Vervoerregio. Zo is er voor gekozen om de prijzen voor losse kaartjes die door toeristen en dagjesmensen gekocht worden niet te verhogen. Het kilometertarief voor gewone OV-chipkaart reizigers wordt  wel verhoogd. Ook de GVB-abonnementen waarmee met korting gereisd kan worden stijgen in prijs volgens de Reizigers Advies Raad.

Overigens is door het kabinet Rutte ook het basistarief -  het tarief dat je hoe dan ook betaalt wanneer je gebruik maakt van het openbaar vervoer ongeacht het aantal gemaakte kilometers  - verhoogd.

De Vervoerregio en het gebrek aan democratie
Het besluit om de OV-prijzen te verhogen is genomen door het bestuur van de Vervoerregio.De Vervoerregio is het samenwerkingsverband waarin raadsleden uit Amsterdam en omgeving besluiten nemen over het openbaar vervoer. Het besluit om het OV-tarief in Amsterdam en omgeving   te verhogen is gek genoeg niet voorgelegd aan de raadsleden van Vervoerregio, maar genomen door de bestuurders van de Vervoerregio.  Formeel mag het bestuur van de Vervoerregio dit doen.
Maar het toont wel de rammelende democratische controle aan.
Daarom heeft de SP aan de bel getrokken en de prijsverhoging voor dinsdag op de agenda gezet.

Houd OV betaalbaar voor iedereen
Tiers Bakker: "De SP gaat de Vervoerregio oproepen de tariefverhoging terug te draaien. Ook moeten we als Amsterdam een vuist maken richting de minister en de regering.Het GVB krijgt al jaren steeds minder subsidie. We kunnen niet eindeloos met steeds minder geld, steeds meer reizigers blijven vervoeren. D66-minister van Veldhoven moet gaan investeren in betaalbaar openbaar vervoer voor iedereen."

U bent hier