h

Gemeente gaat schulden van jongeren overnemen

21 januari 2020

Gemeente gaat schulden van jongeren overnemen

Foto: SP

Na een voorstel van de SP en initiatiefnemer GroenLinks gaat Amsterdam problematische schulden van jongeren overnemen. De gemeente onderhandelt met schuldeisers over de aflossing, terwijl de jongeren worden begeleid bij het op orde krijgen van hun financiele huishouding.

Ruim eenderde van de Amsterdam jongeren heeft schulden, waaronder hun studieschuld. Dit zorgt voor veel stress bij jongeren, die zich soms gedwongen zien hun opleiding te staken om via werk hun schulden terug te betalen. Zo'n 20.000 jongeren in Amsterdam hebben problematische schulden. Doordat veel jongeren die werken een onzeker contract hebben is hun inkomen veelal te onregelmatig om succesvol een schuldsaneringstraject te doorlopen. Het belemmert jongeren om succesvol een eigen bestaan op te bouwen.

Om deze situatie te doorbreken gaat de Gemeente Amsterdam schulden voor jongeren tot 27 jaar overnemen. De gemeente gaat bij het afkopen van de schulden een vast bedrag van 750 euro bieden, waarna de jongeren in een traject bij de gemeente komen waarbij ze de rest van de schuld naar draagkracht kunnen terugbetalen.

De SP is  blij dat Amsterdam jongeren met schulden tegemoet gaat komen. SP-raadslid Erik Flentge: "Schulden onder jongeren zijn een enorm probleem. Ze zorgen voor studieuitval, stress en belemmeren dat jongeren een eigen leven kunnen opbouwen. Door problematische schulden over te nemen geven we jongeren lucht en de kans om hun zaakjes weer op orde te krijgen. Daarmee geven we ze hun toekomst terug."

U bent hier