h

SP lanceert Meldpunt bescherming vitale beroepen

31 maart 2020

SP lanceert Meldpunt bescherming vitale beroepen

Foto: SP

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig zijn werk kan doen lanceert de SP het "Meldpunt Bescherming Vitale Beroepen". Thuiszorgmedewerkers, schoonmakers, vakkenvullers of bouwvakkers: niet iedereen kan altijd veilig werken. Soms is de reden een tekort aan handschoenen, handgel, pakken of  beschermingsmiddelen. Soms is het werk onveilig omdat veiligheidsvoorschriften niet of onvoldoende door werkgevers  worden nageleefd. Dat moet waar mogelijk worden opgelost. Uiteraard is de schaarste aan beschermingsmiddelen niet van de een op de andere dag opgelost. Maar alleen met uw melding kan de SP werkgevers, regering of het stadsbestuur aansporen extra maatregelen te nemen.

Het zijn de vitale beroepen die onze stad en ons land draaiend houden.  Het is van groot belang dat deze vitale beroepen hun werk veilig kunnen doen zonder daarbij zelf grote risico's  te lopen en zonder dat zij meer risico lopen om anderen te besmetten. Zij verdienen op hun beurt een veilige werkomgeving. De SP Amsterdam steunt ze graag daarbij.  

 Ben jij vakkenvuller of bouwvakker en maak je je zorgen of de situatie op je werk wel veilig is? Werk jij in in de gehandicaptenzorg of in de thuiszorg en zijn er zaken die niet goed lopen? Laat het ons weten via het meldpunt.

U bent hier