h

Extra geld en middelen voor hulp in coronatijd

29 april 2020

Extra geld en middelen voor hulp in coronatijd

Foto: SP

Op initiatief van de SP gaat het stadsbestuur extra geld en middelen vrijmaken om organisaties die hulp bieden aan Amsterdammers tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Het gaat dan om de voedselbank en andere lokale initiatieven waarbij eten of kleding wordt uitgedeeld aan Amsterdammers. 

SP-raadslid Erik Flentge:  “De coronacrisis deelt harde klappen uit. Steeds meer gezinnen komen zonder inkomen te zitten en kloppen aan bij de voedselbank. Tegelijkertijd zien we op veel plekken nieuwe initiatieven om Amsterdammers te helpen met voedsel en soms ook kleding. Het is goed dat we daar extra steun aan geven. Alleen door solidair te zijn met elkaar komen we deze crisis door. Het bedrijfsleven krijgt veel steun, terwijl steunpunten voor mensen die honger hebben vaak afhankelijk zijn van giften. Dat trekken we met dit voorstel voor een deel recht.”

U bent hier