h

Amsterdam jaagt wooncoöperaties aan met financiering en bouwgrond

14 mei 2020

Amsterdam jaagt wooncoöperaties aan met financiering en bouwgrond

Foto: Picasdre / Wikimedia/Commons

Het stadsbestuur stelt 50 miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de bouw van wooncoöperaties met sociale of middeldure huurwoningen aan te jagen. Ook wordt er bouwgrond specifiek voor deze woonvorm gereserveerd. SP-wethouder Ivens: “Ik ben er trots op dat de gemeente zelf betaalbare woningbouw gaat meefinancieren, dat is voor gemeentes een vergaande stap. Dat combineren we met het mooie uitgangspunt dat mensen zelf bepalen hoe hun wooncomplex werkt.”

De wooncoöperatie: zeggenschap over je eigen huis
Een wooncoöperatie is een woonvorm waarbij meerdere mensen samen in één complex wonen, en als groep eigenaar en/of beheerder van dat complex zijn. Het grote verschil tussen de wooncoöperatie en huren van een vastgoedbedrijf of van een woningcorporatie als Ymere of Eigen Haard, is dat bewoners van de wooncoöperatie zelf de baas zijn en beslissen over zaken als huur, onderhoud en beheer van de woning. Belangrijke regels hierbij zijn dat de wooncoöperatie geen winst mag maken en de woningen in het bezit van de vereniging blijven.

Impuls met een leenfonds van 50 miljoen en nieuwe bouwgrond
Amsterdammers die momenteel een wooncoöperatie voor sociale of middeldure huur willen starten komen nu nog veel problemen tegen.
Anders dan voor woningcorporaties of particuliere huizenkopers is het voor mensen die een wooncoöperatie willen starten behoorlijk ingewikkeld om geld te lenen bij een bank. Met een leenfonds van de gemeente worden deze financiële obstakels weggenomen. De gemeente stelt niet alleen geld beschikbaar, maar ook locaties om nieuwe wooncoöperaties bouwen. Onder andere in Noord, Nieuw-West en bij IJburg komt bouwgrond beschikbaar.

U bent hier