h

Eerlijker verdelen sociale huurwoning

4 juni 2020

Eerlijker verdelen sociale huurwoning

Foto: Gabi Agur / Flickr

Amsterdam en de omliggende gemeentes willen de regels aanpassen die bepalen naar wie een sociale huurwoning gaat. Mensen die in problematische situaties zitten, moeten zo meer kans krijgen een woonplek te vinden. SP-wethouder Laurens Ivens: “Het grootste probleem is natuurlijk dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, dat aantal moet gewoon omhoog. Maar dat is – zeker met deze regering – niet vandaag of morgen geregeld. Te vaak levert de lange wachttijd op een huis schrijnende situaties op waar de huidige regels geen oplossing voor geven. Ik hoop dat met een aanpassing van de regels huizen beter terecht komen bij de mensen die ze het hardste nodig hebben.”

Wat gaat er veranderen?
Tot nu toe zijn er grofweg twee manieren om aan een sociale huurwoning te komen. De eerste is via een urgentieverklaring van de gemeente. Die zijn er alleen voor hele bijzondere situaties, bijvoorbeeld een gezin met kinderen dat op straat komt te staan, of mensen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De andere manier om aan een huis te komen is door héél lang op de wachtlijst te staan. Voor bijvoorbeeld jongeren die al lang bij hun ouders wonen, of gezinnen waar een relatiebreuk plaatsvindt leidt dat tot schrijnende situaties. De nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat mensen in deze situaties sneller aan een woning komen.  

In de nieuw voorgestelde regels blijft de wachttijd bestaan: voor elk jaar inschrijftijd krijgt een woningzoekende 1 punt. Nieuw is dat woningzoekenden ook punten krijgen als ze in één van de volgende ingewikkelde situaties zitten. Deze drie categorieën zijn de uitkomst van een enquête waar 23.000 mensen aan hebben meegedaan:
-mensen die een relatiebreuk hebben gehad en kinderen hebben
-een gezin dat inwoont bij een ander huishouden
-jongeren die nog thuis wonen en waar dat problemen oplevert
Tot slot krijgen mensen ook een aantal punten voor de tijd dat ze actief op zoek zijn naar een woning.

Keerzijde van de nieuwe regels is dat mensen die al lange tijd ‘slapend’ staan ingeschreven op woningnet en beginnen met zoeken, minder makkelijk bovenaan de lijst komen bij een advertentie. Ivens: “Het blijft het verdelen van schaarste, dus als sommige groepen hoger op de wachtlijst staan, betekent dat dat ergens ook iemand wat lager op de lijst komt.
Het is duidelijk dat er meer sociale huurwoningen bij moeten komen en we de bestaande sociale huur moeten beschermen. In de tussentijd moeten we wat doen de schrijnende gevallen die we niet aan hun lot kunnen overlaten. Ik ben blij dat we met de nieuwe regels meer kans bieden aan mensen die nu echt in de problemen komen.”

De nieuwe regels liggen op dit moment in de inspraak. Inwoners kunnen hun mening geven over de plannen via https://socialehuurwoningzoeken.nl/

U bent hier