h

Amsterdamse begroting in coronatijd: vijf vragen aan Erik Flentge

1 september 2020

Amsterdamse begroting in coronatijd: vijf vragen aan Erik Flentge

Foto: SP

De coronacrisis heeft Amsterdammers keihard geraakt. En de crisis raast nog steeds voort. Veel Amsterdammers werden ziek, of zijn zelfs aan het virus overleden. De crisis hakt er ook hard in voor al die mensen die baan, inkomen of bestaanszekerheid zien wegvallen.

De coalitie van GroenLinks, D66, Pvda en SP heeft afspraken gepresenteerd over hoe de gemeente de dramatische gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentebegroting gaat verwerken. Er wordt extra geïnvesteerd om te zorgen voor meer banen, maar er moet ook bezuinigd worden en belastingen gaan omhoog omdat de gemeentebegroting niet in de min mag uitkomen. Vijf vragen aan SP-fractievoorzitter Erik Flentge. 

Wat betekent corona voor de financiën van de stad?
"Er wordt een gat geslagen in de gemeentebegroting. Allerlei inkomsten zijn fors gekelderd, en tegelijkertijd vragen in dit soort zware tijden  mensen – ook mensen die het normaal gesproken prima zelf kunnen - om steun of een beetje hulp van de overheid. Die mensen willen we helpen. Je solidair tonen, omdat je weet dat wat iemand vandaag overkomt ons morgen allemaal kan overkomen.

De gemeente heeft een wettelijke verplichting om met een sluitende begroting te komen. Doordat veel inkomsten voor de stad nu voor een groot deel wegvallen, ontkomen we niet aan pijnlijke keuzes. In de praktijk betekent bezuinigen ook: snijden in voorzieningen voor mensen. Dus ik sta hier niet te jubelen. Integendeel. Het valt me zwaar dat juist in deze tijd ook bezuinigd moet worden. Het is een rotverhaal dat pijn gaat doen, maar waarbij we de extra lasten wel spreiden over de hele stad en de meest kwetsbare Amsterdammers ontzien."

Zijn er lichtpunten?
"Wat ons betreft zijn er een paar lichtpuntjes. De komende twee jaar geven we 11 miljoen extra uit aan armoedevoorzieningen. Ook ben ik erg blij dat we 100 miljoen vrij maken om de door Den Haag veroorzaakte tekorten in de (jeugd)zorg zo goed mogelijk op te vangen. Verder bezuinigen we stevig, maar maken ook veel geld vrij voor banen. Dat helpt om de stad er weer bovenop te helpen. We vinden dat de overheid in tijden van crisis een belangrijke rol heeft om de economie weer aan te zwengelen. Dat helpt de stad en dat helpt de mensen die noodgedwongen aan de kant zijn komen te staan en die ook graag hun steentje bij willen dragen aan het herstel van de stad. We geven kleine ondernemers ook extra ademruimte. Zij zijn belangrijk om de lokale economie er weer bovenop te helpen, en om banen te behouden."

Hoe zit het met de zorg?
"Tijdens deze crisis is als nooit tevoren duidelijk geworden hoe cruciaal goede zorg is voor ons allemaal. Hoe kwetsbaar we zijn en hoe afhankelijk we zijn van een functionerend zorgstelsel. En hoe heldhaftig de zorgwerkers zijn die dagelijks voor hun medemensen klaar staan. Vóór de crisis uitbrak was er al te weinig geld beschikbaar voor de zorg. We krijgen simpelweg onvoldoende geld van het Rijk, en dat probleem is nog niet opgelost. Door 100 miljoen vrij te maken proberen we de door Den Haag veroorzaakte tekorten in de (jeugd) zorg zo goed mogelijk op te vangen. Ik spreek bewust over opvangen, want we weten dat het ook in de zorg door de bezuinigingsdrift van Rutte pijn gaat doen."

Dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten?
"Amsterdammers zijn barmhartige en solidaire mensen. Ik noemde al de extra miljoenen voor armoedebestrijding. Daarmee laten we zien dat we de meest kwetsbare Amsterdammers niet de dupe laten worden van deze crisis."

Wat doet Den Haag?
Rutte lijkt de rekening over de schutting van de stad te kieperen. Terwijl één bedrijf als KLM twee miljard krijgt, dwingt hij gemeenten pijnlijke keuzes te maken. Gemeenten krijgen namelijk veel te weinig financiële steun om zaken goed op te lossen. Dus moeten wij zelf de schouders eronder zetten om de financiën in Amsterdam op peil te houden. Dat is geen makkelijke opgave. Maar laten we een voorbeeld nemen aan alle Amsterdammers die zijn doorgegaan of weer opgestaan, of zich extra inzetten om de stad er weer bovenop te helpen.

Samengevat belangrijke maatregelen op een rij

Bezuinigingen en lastenverzwaringen:

-  Verhoging onroerendezaakbelasting (ozb) voor huizenbezitters;
-  Snijden in de gemeentelijke organisatie;
-  Betaald parkeren op zondag in de Pijp en het Museumkwartier.

We maken geld vrij voor:

-  Armoedebestrijding;
-  Het zo goed mogelijk opvangen van Haagse zorgbezuinigingen;
-  Een groot banenplan met werkgelegenheid in het onderhoud van de
    stad (kades/bruggen/wegen) en in de bouw (isoleren van
    woningen /installatie van zonnepanelen). 

U bent hier